Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6361
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10140/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Lehota 6 960,88 € 27/2008,dod.č.1-7 03.06.2014 GeoReal East, s.r.o. Strojárska 3995/113, Snina 46053328 Faktúra
DFR/10147/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Vozokany 4 885,20 € 29/2011,dod.č. 1-3 04.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0143/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 5 530,62 € 216/2013/OIBKR 05.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10148/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Častkov 9 570,60 € 37/2011,dod.č. 1-3 05.06.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10149/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Vislanka 6 736,00 € 01/2012-ROEP 05.06.2014 Ján Štellmach - Geodet Nová Ľubovňa 282, Nová Ľubovňa 10771247 Faktúra
DF/0144/14 zemný plyn za 6/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0149/14 oprava vodoinštalácie a kanalizácie-rekreačná chata Ochtiná 2 364,00 € 027/2014 09.06.2014 F.N.STAV, s.r.o. Ivana Krasku 1122/9, Revúca 47596414 Faktúra
DF/0145/14 PHM od 16.5.-31.5.2014 476,71 € 903667 09.06.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10151/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Malženice 4 200,00 € 48/2011 09.06.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10152/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šelpice 3 600,00 € 49/2011 09.06.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10153/14 ROEP III. etapa - k.ú. Rudnianská Lehota 5 477,76 € 28/2010 09.06.2014 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DF/0146/14 telekomunikačné služby za 5/2014 34,69 € 1012495201 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0147/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 6 452,93 € Z-024/2014 09.06.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0148/14 servisná podpora KaPor za 5/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 09.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DFR/10150/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Filier 6 570,26 € 4VS-6/2009 09.06.2014 Siman a Jorčík, spol.s r.o. Židlovo 3, Brezno 00634808 Faktúra
DF/0151/14 kurz anglického jazyka za 5/2014 920,00 € 150/2013/EO 10.06.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0150/14 monitorovanie EZS za 5/2014 139,42 € 2018/2010 10.06.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DFR/10154/14 ROEP I.etapa - k.ú. Tomášov 13 530,00 € 11/2012/ROEP 10.06.2014 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DFR/10155/14 ROEP I.etapa - k.ú. Jánošíková 7 552,05 € 12/2012/ROEP 10.06.2014 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DFR/10156/14 ROEP III.etapa - k.ú. Višňové 12 522,60 € 8/2010 10.06.2014 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DF/0152/14 prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0153/14 prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0154/14 VTS Geodézia za 5/2014 313,32 € 45/2012/OI 12.06.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0157/14 systémová podpora za 6/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 12.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0158/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 6/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 12.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DFR/10157/14 ROEP III. etapa - k.ú. Horné Sľažany 3 849,90 € R1/2012, dod.č. 1 12.06.2014 GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, Košice 36572161 Faktúra
DF/0155/14 aktualizované verzie Oracle za 6/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 13.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0156/14 školenie vodičov 208/2009 15,00 € 034/2014 13.06.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0159/14 školenie vodičov 208/2009 255,00 € 025/2014 16.06.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0134/14 aktualizované verzie Oracle za 5/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 16.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »