Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0160/14 overenie a justáž analyzátorov dychu 198,90 € 032/2014 16.06.2014 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DFR/10159/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Veľké Uherce 7 800,00 € 10/2011,dod.č. 1-2 16.06.2014 F - GEODET, geodetická kancelária Dlhé nad Cirochou 79, Dlhé nad Cirochou 37002341 Faktúra
DFR/10158/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Čápor 5 400,00 € 30/2009 16.06.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DF/0161/14 energie a služby za 5/2014 2 500,51 € 37/06 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0162/14 energie a služby za 4/2014 3 222,55 € 37/06 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFR/10160/14 ROEP III. etapa - k.ú. Nižná 23 049,37 € 117/2010 18.06.2014 Ing. Marián Bulla Medvedzie 132, Tvrdošín 14171724 Faktúra
DF/0163/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.5.-7.6.2014 469,04 € 19/2012/EO 19.06.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0164/14 splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.7.-30.9.2014 403 734,97 € 45/2012/OI 19.06.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0165/14 PHM od 1.6.-15.6.2014 226,37 € 903667 20.06.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0167/14 servis klilmatizačných zariadení 2 400,00 € 033/2014 20.06.2014 SZABO Roman-Chladiace a klimatizačné zariadenia Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DFR/10161/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Zlatno 3 820,20 € R/16/2011,dod.č. 1-5 20.06.2014 GEODETICCA s.r.o. Floriánska 19, Košice 36572161 Faktúra
DF/0166/14 integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 77 460,48 € 90/2014/OIBKR 20.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0168/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 5 196,94 € 216/2013/OIBKR 24.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10162/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hrabové 18 692,42 € 11/96,dod.č.1-28 24.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10163/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Vojka nad Dunajom 2 640,00 € 5/2011 25.06.2014 EuroGeo FP s.r.o. Veterná 12, Šamorín 45297363 Faktúra
DFR/10164/14 ROEP III. etapa - k.ú. Okoč 8 848,80 € 23/2011 26.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10165/14 ROEP III. etapa - k.ú. Opatovský Sokolec 2 437,20 € 24/2011 26.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10166/14 ROEP I.etapa - k.ú. Farná 4 620,00 € 14/2012/ROEP 30.06.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DF/0169/14 sadzba časopisu GaKo 6/2014 192,00 € 7/2013/OGMV 30.06.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0170/14 strážna služba za 6/2014 1 848,10 € 22/2014/EO 01.07.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DFR/10167/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Vyšný Kazimír 2 331,00 € 12/2010-ROEP 02.07.2014 Ing.Ján Lisoň-Lisonord Varšavská 3, Košice 14400413 Faktúra
DF/0173/14 prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 02.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0172/14 tematický monitoring médií za 6/2014 300,00 € 131316 02.07.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0175/14 kurz anglického jazyka za 6/2014 828,00 € 150/2013/EO 02.07.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0174/14 integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza 2 zúčtovanie a štatistika 19 365,12 € 90/2014/OIBKR 04.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0176/14 štvrťročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV 636,00 € 8/2013/OIBKR 07.07.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0177/14 školenie vodičov 208/2009 15,00 € 07.07.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DFR/10168/14 ROEP III.etapa - k.ú. Valča 14 234,06 € 131/2010,dod.č.1-4 07.07.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DF/0178/14 poplatok za registráciu domény od 30.7.2014-29.7.2015 43,20 € 45/2012/OI 08.07.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0179/14 PHM od 16.6.-30.6.2014 743,33 € 903667 08.07.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »