Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10169/14 ROEP III.etapa - k.ú.. Nová Bystrica 63 420,89 € 148/2010 08.07.2014 GEODET - AT, s.r.o. Skalite 1388, Skalité 44677987 Faktúra
DFR/10170/14 ROEP IV.etapa - k.ú.. Kapince 1 584,00 € R/26/2011 08.07.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DF/0180/14 monitorovanie EZS za 6/2014 139,42 € 2018/2010 09.07.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0181/14 systémová podpora za 7/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 09.07.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0182/14 telekomunikačné služby za 6/2014 33,97 € 1012495201 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0183/14 399,89 € SPIN-3-2009-036 09.07.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0184/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 7/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 09.07.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0187/14 databázový server Oracla Exadata 1 492 138,80 € 110/2014/OIBKR 09.07.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DF/0185/14 servisná podpora KaPor za 6/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0186/14 prenájom nebytových priestorov 200,00 € 44/2012/EO 10.07.2014 KANVOD spol. s.r.o. Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce 36526231 Faktúra
DFR/10171/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Rudno 1 292,24 € 102/2011,dod.č. 1-3 10.07.2014 GEODET spol.s r.o. Za hronským mostom 3, Zvolen 31644341 Faktúra
DF/0188/14 plyn od 1.7.-31.7.2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 11.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0189/14 VTS - Geodézia za 6/2014 322,50 € 45/2012/EO 14.07.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DFR/10172/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Rakovice 3 090,00 € 36/2011 14.07.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10174/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Turčiansky Peter 1 086,12 € 152/2010 16.07.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0190/14 energie, služby za 6/2014 3 286,01 € 37/06 16.07.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFR/10173/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Cigeľ 5 373,00 € 18/2011 16.07.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DFR/10175/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Turčianska Štiavnička 16 666,61 € R-109-15/1996 17.07.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DFR/10176/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Nová Vieska 8 712,00 € R/5/2011 17.07.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DF/0191/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.6.-7.7.2014 277,71 € 19/2012/EO 18.07.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0198/14 skartovač REXEL AUTO 262,80 € 039/2014 18.07.2014 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava - Nové Mesto 35958120 Faktúra
DF/0197/14 prevádzkové náklady za 2.Q 2014-chata Tatranská Štrba 2 185,72 € doh.o spr.a už.RCH 18.07.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0192/14 portrét prezidenta SR 93,60 € 041/2014 18.07.2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Pribinova 25, Bratislava 31320414 Faktúra
DF/0199/14 vyúčtovanie kolkov za 6/2014 5 626,29 € 216/2013/OIBKR 21.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10180/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Mačov 1 144,80 € 15/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10181/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Ješková Ves 1 087,20 € 14/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10182/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Banky 1 047,60 € 13/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10177/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hlohovec 45 720,00 € 31/2010,dod.č.1-3 23.07.2014 PENTAS, s.r.o. Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves 31371523 Faktúra
DF/0202/14 elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice 125,42 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra