Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10178/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Stará Lehota 9 504,00 € 7/2010 25.07.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10179/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Jasenovce 2 250,00 € 32/2009-ROEP 25.07.2014 Ing. Viera Nagyová-geodetické práce Strojárska 1831/92, Snina 37002899 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0193/14 spiatočná letenka Wien-Kišinov 28.9-1.10.2014 957,42 € 042/2014 28.07.2014 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0205/14 3.preddavok Zbierka zákonov SR r.2014 60,00 € stála objednávka 30.07.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0204/14 kurz anglického jazyka za 7/2014 276,00 € 150/2013/EO 30.07.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0203/14 PHM od 1.7.-15.7.2014 49,89 € 903667 31.07.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0207/14 elektrická energia od 1.6.-31.8.2014-Gočaltovo 116,00 € 42/2013/EO 31.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
DF/0208/14 elektrická energia od 1.6.-31.8.2014-Čajkovského,Košice 24,00 € 42/2013/EO 31.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
DF/0206/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov 99 411,49 € 036/2014 31.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10185/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Veľká Mača 15 572,63 € 27/2010,dod.č. 1-3 01.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10184/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Váhovce 16 462,06 € 30/2010,dod.č. 1-4 01.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10183/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Zbyňov 7 507,50 € 146/2010,dod.č.1-5 01.08.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DF/0171/14 upratovacie a čistiace služby za 6/2014 890,00 € 132/2013/OE 02.08.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0209/14 Sadzba časopisu GaKo za 7/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 04.08.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0212/14 Strážna služba za 7/2014 1 932,91 € 22/2014/OE 04.08.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DFR/10186/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Zálesie 3 000,00 € 15/2009,dod.č. 1-5 05.08.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DF/0213/14 PHM od 16.7.-31.7.2014 373,50 € 903667 06.08.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0214/14 tematický monitoring médií za 7/2014 300,00 € 131316 06.08.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0216/14 telekomunikačné služby za 7/2014 40,74 € 1012495201 07.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0217/14 plyn za 8/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 07.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0218/14 plyn za 8/2014-Čajkovského, Košice 13,00 € 44/2013/EO 07.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0215/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 13 254,86 € 036/2014 07.08.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10187/14 ROEP III. etapa - k.ú. Ozdín 5 069,40 € 3VS-9/2009,dod.č. 1 08.08.2014 Ladislav Filip-GEOMAP Vinohradnícka 190/33, Čebovce 33259330 Faktúra
DFR/10188/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kajal 6 310,80 € 27/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10189/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Topoľnica 4 759,20 € 28/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10190/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kráľov Brod 7 489,26 € 22/08,dod.č. 1-8 08.08.2014 Geopartner s.r.o. Ružinovská 42, Bratislava - Ružinov 35823054 Faktúra
DF/0219/14 elektrická a tepelná energia 2.Q 2014-Južná trieda,Košice 72,10 € 13-011/2014-CPKE-ON 11.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0221/14 oprava systému PTU 146,04 € 8/2013/OIBKR 11.08.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0220/14 pracovný obed dňa 21.7.2014-Ing.Frindrichová 99,56 € 75/2006 11.08.2014 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra