Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10192/14 ROEP III. etapa - k.ú. Senec 19 915,49 € 17/2008/ROEP, 11.08.2014 Geovis, s.r.o. Wolkrova 4, Bratislava 36810851 Faktúra
DF/0223/14 monitorovanie EZS za 7/2014 139,42 € 2018/2010 12.08.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0225/14 systémová podpora za 8/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0226/14 aktualizované verzie databázového prostredia Oracle za 8/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0227/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 8/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DFR/10193/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Smolinské 6 699,60 € 40/2011,dod.č. 1-3 13.08.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0224/14 servisná podpora KaPor za 7/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.08.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0228/14 nábytok do rekreačnej chaty Ochtiná 8 654,40 € 111/2014/EO 13.08.2014 Jozef GYULAI-JOLUX Podkolibská 30, Bratislava - Rača 35368055 Faktúra
DF/0229/14 APC Back UPS pro 900VA 298,20 € 043/2014 14.08.2014 Nowire s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava V 35975750 Faktúra
DF/0230/14 STN EN ISO 19157-Geografické informácie 47,19 € 045/2014 14.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DFR/10195/14 ROEP II. etapa - k.ú. Kamenná Poruba 8 273,78 € 145/2010,dod.č. 1-5 14.08.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DFR/10196/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Tekovské Lužany 3 798,00 € R62/2011,dod.č. 1 14.08.2014 V - GEO, Vladimír Lacko Pavlovova 2, Poprad 43222323 Faktúra
DFR/10197/14 ROEP III. etapa - k.ú. Socovce 2 917,55 € 138/2010,dod.č. 1-7 14.08.2014 Ing. Iveta Továrňaková - TOGEO Na Rúrkach 22A, Prešov 37055739 Faktúra
DF/0231/14 VTS-Geodézia za 7/2014 361,81 € 45/2012/OI 15.08.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0232/14 prevádzkové náklady za 1. a 2.Q. 2014-Južná trieda,Košice 40,38 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0233/14 služby za správ.bytu za 4.Q.2013-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0234/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.7.-7.8.2014 287,17 € 19/2012/EO 15.08.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0235/14 prevádzkové náklady (el.energia) od 18.7.-31.7.2014-kolkomat 3,04 € 86/2014/EO 19.08.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0236/14 kniha o historických osobnostiach zememeračstva 2 719,00 € 116/2014/EO 19.08.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Chlumeckého 4, Bratislava II 17319498 Faktúra
DF/0239/14 stravné lístky 7 782,40 € 43/2013/EO 049/2014 20.08.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0237/14 kontrola hasiacich prístrojov 101,40 € 047/2014 20.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
DF/0238/14 oprava Škoda Octavia 259,46 € 044/2014 20.08.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0240/14 kovová skriňa spisová 216,72 € 046/2014 21.08.2014 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava II 35808705 Faktúra
DF/0242/14 energie, služby, výkon správy za 7/2014 6 127,56 € 37/06 22.08.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0241/14 voda z povrchového odtoku od 24.5-15.8.2014,Čajkovského, Košice 36,72 € 23/2013/EO 22.08.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0222/14 upratovacie a čistiace služby za 7/2014 880,00 € 132/2013/OE 22.08.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0243/14 PHM od 1.8.-15.8.2014 190,07 € 903667 25.08.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10203/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Háj 15 355,00 € 5/2010,dod.č. 1-4 25.08.2014 F - GEODET, geodetická kancelária Dlhé nad Cirochou 79, Dlhé nad Cirochou 37002341 Faktúra
DFR/10204/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Zálesie 4 410,00 € 8/2012/ROEP 25.08.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DFR/10199/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hrachovište 17 844,65 € 1/2010,dod.č. 1-3 27.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra