Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0402/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - zákazka VKMi 999,00 € 2023171 04.08.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0404/23 energie a služby za 8/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 04.08.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0408/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0410/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ 511,28 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0411/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 1 640,66 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0412/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK 72,71 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0400/23 Služby licenčnej podpory - Microsoft Premier Support 64 296,00 € 1-500-0019-2023 04.08.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0403/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 07/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.08.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0405/23 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 1 558,80 € 04.08.2023 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0406/23 monitoring médií za 07/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.08.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0389/23 bezpečnostné prilby a vesty s logom ÚGKK SR 446,88 € 02.08.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0386/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 912,00 € 20230012, 20230186, 20230187 02.08.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0388/23 Elektronické stravné lístky 953,43 € 1-300-0020-2022 02.08.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0391/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Filagová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0392/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Šoltysová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0393/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Ballová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0394/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Bognárová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0395/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Lenická 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0396/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Poldaufová 70,00 € 2023180 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0387/23 Statické posúdenie prechodového mostíka/schodisko na streche ÚGKK SR 1 200,00 € 02.08.2023 Structural Enginner of Buildings, s.r.o. Jégeho 14, Bratislava- mestská časť Ružinov 50690523 Faktúra
DF/0390/23 pripojenie do siete INTERNET za 8/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.08.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0397/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 02.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0385/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 02.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0417/23 mapové služby ZBGIS a služby ZBGIS na testovacom prostredí 28 108,80 € 1-500-0023-2022 2023070 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0398/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 1 76 777,20 € 1-800-0044-2022 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0383/23 telekomunikačné služby - internet 07/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 01.08.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0384/23 prenájom a čistenie rohoží za 07/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 01.08.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0382/23 prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 265,67 € CPZAON2017/006706002 31.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0380/23 kurz anglického jazyka za 07/2023 672,00 € 1-130-0008-2023 28.07.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra