Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0426/23 Kancelársky softvér Adobe Acrobat Pro 2020, Win, SK (elektronická licencia) - 5ks 3 104,50 € 2023190 10.08.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0421/23 telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0422/23 telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0407/23 SMS služby za 07/2023 306,19 € 90/2021/EO 08.08.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0418/23 PHL za 07/2023 154,25 € 63/2020/EO 08.08.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0419/23 energie a služby za 06/2023 2 729,20 € 71/2016/EO 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0420/23 energie a služby za 06/23 - RZ Štrba 2 184,78 € 1-300-0012-2022 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0413/23 el.energia od 1.6.-31.8.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 07.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0414/23 nálepky na kamerový systém 99,60 € 07.08.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0415/23 Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks 2 040,00 € 2023184 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0416/23 Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks 900,00 € 2023183 07.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0399/23 norma STN 73 4055:1962 3,64 € 2023219 04.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0401/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 07/2023 1 433,25 € 81/2019/OGMV 04.08.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0402/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - zákazka VKMi 999,00 € 2023171 04.08.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0404/23 energie a služby za 8/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 04.08.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0408/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0410/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ 511,28 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0411/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 1 640,66 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0412/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK 72,71 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0400/23 Služby licenčnej podpory - Microsoft Premier Support 64 296,00 € 1-500-0019-2023 04.08.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0403/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 07/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.08.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0405/23 licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2023-2.8.2024 1 558,80 € 04.08.2023 TeamViewer Germany GmbH Bahnhofsplatz 2, Göppingen 534075 Faktúra
DF/0406/23 monitoring médií za 07/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.08.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0389/23 bezpečnostné prilby a vesty s logom ÚGKK SR 446,88 € 02.08.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0386/23 odborné služby pre oblasť VO za 07/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 912,00 € 20230012, 20230186, 20230187 02.08.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0388/23 Elektronické stravné lístky 953,43 € 1-300-0020-2022 02.08.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0391/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Filagová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0392/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Šoltysová 100,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0393/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Ballová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra