Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0394/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Bognárová 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0395/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Lenická 70,00 € 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0396/23 seminár - Bratislavské právnické fórum 2023 - Poldaufová 70,00 € 2023180 02.08.2023 Univerzita Komenského v Bratislava Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 00397865 Faktúra
DF/0387/23 Statické posúdenie prechodového mostíka/schodisko na streche ÚGKK SR 1 200,00 € 02.08.2023 Structural Enginner of Buildings, s.r.o. Jégeho 14, Bratislava- mestská časť Ružinov 50690523 Faktúra
DF/0390/23 pripojenie do siete INTERNET za 8/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.08.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0397/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.7.-31.7.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 02.08.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0385/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 02.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0417/23 mapové služby ZBGIS a služby ZBGIS na testovacom prostredí 28 108,80 € 1-500-0023-2022 2023070 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0398/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 1 76 777,20 € 1-800-0044-2022 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0383/23 telekomunikačné služby - internet 07/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 01.08.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0384/23 prenájom a čistenie rohoží za 07/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 01.08.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0382/23 prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 265,67 € CPZAON2017/006706002 31.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0380/23 kurz anglického jazyka za 07/2023 672,00 € 1-130-0008-2023 28.07.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0379/23 piktogramy 3x 9,74 € 27.07.2023 FIM s.r.o. Dobšinského 4, Žilina 50430068 Faktúra
DF/0374/23 telekomunikačné služby - internet 06/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 26.07.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0373/23 účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová 154,80 € 25.07.2023 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0378/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 25.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0372/23 PHL za 06/2023 628,76 € 63/2020/EO 24.07.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0375/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií 711,00 € 24.07.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0377/23 Projekt na Fotovoltické zariadenia 95 kWp na streche - AB Chlumeckého, Bratislava 3 900,00 € 24.07.2023 OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou 51712831 Faktúra
DF/0376/23 Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2023 - 29.7.2024 43,20 € 25/2011/OIBKR GK-3129/2004 24.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0370/23 sadzba časopisu GaKo za 7/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 20.07.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0371/23 mikrovlnná rúra - 3ks, rýchlovarná kanvica - 4ks 262,76 € 20.07.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava - mestská časť Rača 35712783 Faktúra
DF/0367/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Aplikácia SGI - pilot - Analýza a návrh 76 777,20 € 1-800-0044-2022 19.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0368/23 el.energia za 06/2023-AB L.Mikuláš 540,56 € 122/2019/LPO 19.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0369/23 vodné, stočné 1.1.-15.6.2023 17,57 € 122/2019/LPO 19.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0381/23 doprava na seminár-27. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni 495,00 € 18.07.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0366/23 seminár-Spracúvanie osobných údajov v kontexte HR (Gavorová) 166,80 € 18.07.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0359/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Marianka 21 433,97 € 1-800-0044-2022-1 14.07.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0360/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rohožník 16 160,54 € 1-800-0044-2022-1 14.07.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra