Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0231/24 energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 355,35 € 71/2016/EO 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0232/24 energie a služby za 4/24 - RZ Štrba 1 849,40 € 1-300-0012-2022 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0230/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2024111 28.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0229/24 sadzba časopisu GaKo za 05/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 23.05.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0228/24 el.energia za 4/2024-AB L.Mikuláš 323,68 € 122/2019/LPO 21.05.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0225/24 úč.popl.-Seminár - Maratón verejného obstarávania (Struková, Bognárová) 660,00 € 2024036 20.05.2024 innovis, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, Košice 47894458 Faktúra
DF/0226/24 PHL za 4/2024 -758,10 € 63/2020/EO 17.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0227/24 PHL za 4/2024 758,10 € 1-300-0023-2024 17.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0224/24 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 251,80 € 47/2021/EO 17.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0221/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/24 podpora za 4/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 15.05.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0223/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 4/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.05.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0219/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 5/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 14.05.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0220/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 9 29 006,71 € 1-400-0077-2023 14.05.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0217/24 monitoring médií za 4/2024 138,00 € 1-100-0042-20 13.05.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0215/24 el.energia od 1.3.-31.5.2024-Gočaltovo 112,00 € 16/2019/EO 10.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0216/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.4.-30.4.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 10.05.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0214/24 energie a služby za 5/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 09.05.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0213/24 SMS služby za 4/2024 306,00 € 90/2021/EO 07.05.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0211/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 07.05.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0212/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 4/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.05.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0203/24 PHL za 4/2024 758,10 € 1-300-0023-2024 06.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0204/24 Elektronické stravné lístky 629,90 € 1-300-0020-2022 2024109 06.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0205/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2024 1 323,00 € 1-400-0027-2023 06.05.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0206/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 4/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 06.05.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0207/24 telekomunikačné služby za 4/2024 - GKÚ 504,78 € 1-500-0095-2023 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0208/24 telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR 1 637,35 € 1-500-0095-2023 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0209/24 telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/24 telekomunikačné služby za 4/2024 - VÚGK 75,90 € 1-500-0095-2023 06.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0202/24 pripojenie do siete INTERNET za 05/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.05.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »