Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0333/23 monitoring médií za 06/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.07.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0341/23 seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) 98,00 € 06.07.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0347/23 pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.07.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0336/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ 508,32 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0337/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK 72,67 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0338/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 1 639,40 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0339/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0343/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0344/23 podpora za 06/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0345/23 služby pre dochádzkový systém - konfigurácia ročného plánu dovoleniek 1 665,60 € 1-500-0044-2023 06.07.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0346/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2023 2 394,00 € 81/2019/OGMV 06.07.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0349/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 6 144,00 € Z20234196_Z 06.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0328/23 Elektronické stravné lístky 844,26 € 1-300-0020-2022 04.07.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0331/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamienka 5 991,60 € 1-800-0053-2022 04.07.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0326/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 06/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.07.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0329/23 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2023 336,00 € 04.07.2023 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0327/23 supportné práce za 2.Q 2023 - VOSK 2 052,00 € 76/2020/PP 04.07.2023 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0324/23 premiestnenie klimatizácie z miestnosti č.337 do č.341 2 386,80 € 03.07.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0340/23 seminár-Nová ochrana oznamovateľov (Ballová) 202,80 € 03.07.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0325/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Zelenice 2 185,43 € 1-800-0045-2022 03.07.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0319/23 prenájom a čistenie rohoží za 06/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 30.06.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0320/23 zverejnenie pracovnej ponuky 2x 237,60 € 2023153,2023162 30.06.2023 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 19, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0321/23 energie a služby za 05/2023 3 004,46 € 71/2016/EO 30.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0322/23 energie a služby za 05/23 - RZ Štrba 1 572,19 € 1-300-0012-2022 30.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0323/23 kurz anglického jazyka za 06/2023 1 200,00 € 1-130-0008-2023 2023064 30.06.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0316/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Lančár 4 923,49 € 1-800-0046-2022 28.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0318/23 servis a oprava automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 600,00 € 28.06.2023 dormakaba Slovensko s.r.o. Prievozská 1318/14, Bratislava 31355552 Faktúra
DF/0317/23 GPS Dozor Premium, GPS monitoring a kniha jázd za 6/2023 1 580,00 € 28.06.2023 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra