Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6343
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0502/22 Update portálu ÚGKK SR - ESKN, 1.Komunikačný kanál, 2.Úprava používania D.Signer, 6.Rozšír.pol."č.nebytového priestoru", 7.príprava na vypnutie Portal a GiS, 9.Optimalizácia SQL, 10.čistenie procesov kontrol VGP 49 764,00 € 2022123 10.10.2022 ISYS plus s.r.o. Medený Hámor 15, Banská Bystrica 47049715 Faktúra
DF/0074/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) 49 344,00 € 101/2019/OIBKR 2022080 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0675/22 Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) 49 296,00 € 101/2019/OIBKR 2022057 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0232/19 digitálny model reliefu-lokalita s označením 17 49 202,40 € 87/2018/OGMV 01.07.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0447/18 digitálny model reliéfu 1.etapa-lokalita s označením 04 48 940,80 € 96/2017/OGMV 30.11.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0431/21 Vypracovanie odb.stanovísk a analýza rizík projektu ESKN 48 600,00 € 46/2021/OIT 15.11.2021 Data Security Solutions, s.r.o. Belopotockého 3, Bratislava 47587733 Faktúra
DF/0378/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 25.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0024/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 17.01.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0189/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 47 665,20 € 53/2021/OGMV 14.04.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0351/18 posúdenie stavu ochrany OÚ,tech.a org.opatrenia 47 520,00 € 61/2018/OIBKR 02.10.2018 Octigon, a.s. Prievozská 4, Bratislava 26 35864711 Faktúra
DF/0517/18 upgrade funkcionality nástroja Disig QES Signer 47 400,00 € 136/2018/OIBKR 19.12.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0449/16 podpora infaštrukt.ZBGIS nad rámec servis.doh.-Realizácia 47 112,00 € 37/2015/OIBKR 2016134 19.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0334/20 digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 47 073,00 € 100/2018/OGMV 11.09.2020 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0677/22 Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) 46 896,00 € 101/2019/OIBKR 2022078 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0040/19 digitálny model reliéfu - lokalita s označením 26, 1.časť ceny 46 799,20 € 37/2018/OGMV 08.02.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DFR/10067/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Kolárovice 46 701,80 € 42/1999 23.11.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0537/22 Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 37 46 200,72 € 41/2021/OGMV 24.10.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0319/15 projekt ESKN - testovanie CSKN 46 002,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DFR/10091/14 ROEP III.etapa-k.ú.Hlohovec 45 720,00 € 31/2010,dod.1-3 09.04.2014 PENTAS, s.r.o. Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves 31371523 Faktúra
DFR/10177/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hlohovec 45 720,00 € 31/2010,dod.č.1-3 23.07.2014 PENTAS, s.r.o. Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves 31371523 Faktúra
DF/0334/19 vypracovaie "Štúdie zabezpečenia súladu a identifijácie povinností vyplývajúcich zo zák.o kybernetickej bezpečnosti..... 45 600,00 € 53/2019/OIBKR 11.09.2019 Synergon a.s. Partizánska cesta 77, Banská Bystrica 46928073 Faktúra
DF/0366/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 34 45 440,16 € 56/2020/OGMV 11.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0180/24 Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 2.etapa 45 276,74 € 1-500-0007-2022 2023274 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0296/19 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 45 002,40 € 99/2018/OGMV 09.08.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0229/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 42 44 542,49 € 54/2021/OGMV 09.05.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0484/18 digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 07 44 542,08 € 106/2017/OGMV 13.12.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0356/18 upgrade serverov produkč.prostr. ZBGIS-realizácia 44 208,00 € 37/2015/OIBKR 2018073 03.10.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0272/21 Digitálny model reliéfu-1.etapa, lok.s označením 36 43 991,04 € 58/2020/OGMV 05.08.2021 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0403/19 digitálny model reliéfu-1.etapa lokalita s označením 20 43 786,40 € 102/2018/OGMV 28.10.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »