Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0106/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 36 459,75 € 1-500-0007-2022 07.03.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0296/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 05/2023 36 432,00 € 1-500-0007-2022 13.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0623/23 Optimalizácia procesov a funkčností správy databáz ZBGIS (TEST,PROD) (rozvoj ZBGIS) 36 422,40 € 1-500-0023-2022 2023056 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0362/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 06/2023 36 404,23 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DFR/10211/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Martin 36 287,17 € R-111-14/1996 23.09.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0131/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 02/2023 35 904,54 € 1-500-0007-2022 16.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DFR/10003/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Trstená 35 884,76 € R-42/1996,36/2008 15.08.2019 Geomal, s.r.o. J. Hertela 2, Trstená 36416991 Faktúra
DF/0336/21 upgrade aplikačných serverov ZBGIS na produkčnom prostredí 35 782,00 € 101/2019/OIBKR 2021027 28.09.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 2022056 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0268/19 OKO NM k.ú. Malý Kýr - 1.,2. etapa 35 094,00 € 97/2018/KO 23.07.2019 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DFR/10036/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Vrútky 34 996,20 € 21/1998 18.05.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0537/23 Zobrazenie údajov v 3D (rozvoj ZBGIS) 34 488,00 € 1-500-0023-2022 2023135 06.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0368/15 sl.mot.vozidlo-Wolksvagen Tiguan Sport 34 300,00 € 41/2015/EO 07.12.2015 PORSCHE SLOVAKIA, spol.s r.o. Vajnorská 160, Bratislava III 31362788 Faktúra
DFR/10011/14 ROEP II.etapa-k.ú.Nová Bystrica 34 281,56 € 148/2010 22.01.2014 GEODET - AT, s.r.o. Skalite 1388, Skalité 44677987 Faktúra
DF/0560/21 softvérové dielo ESKN "Portálová časť" - lustrácie 33 600,00 € 73/2021/RIIKSVI 22.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
DF/0441/17 rieš.problémov a konflikt.PORD a TEST databáz nového PROD prostr.a nového TEST prostr.ZBGIS-realizácia 33 540,00 € 37/2015/OIBKR 2017032 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0321/15 projekt ESKN - nasadenie CSKN do produkcie 33 456,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0474/21 Stavebné práce za 11/2021 - AB Chlumeckého,BA 33 252,47 € 55/2021/EO 03.12.2021 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0417/15 update aplikačných serverov, desktopových staníc a ZB GIS Tools 32 880,00 € 37/2015/OIBKR 105/2015 21.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0038/19 digitálny model reliéfu - lokalita s označením 17, 1.časť ceny 32 801,60 € 39/2018/OGMV 08.02.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0517/21 ZP41 3D zobrazenie 32 456,00 € 101/2019/OIBKR 2021050 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0530/22 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 41 31 776,80 € 53/2021/OGMV dodatok č.35/2022/OGMV 20.10.2022 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0521/18 automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-realizácia 31 752,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0430/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 16.08.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0480/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 08/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 14.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0533/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 09/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 06.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0604/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0718/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0012/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra