Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0198/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0272/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.06.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0332/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0385/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 02.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0460/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 07.09.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0510/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0587/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0513/21 ZP32 Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov 2. etapa 27 438,00 € 101/2019/OIBKR 2021024 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0218/20 poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 15.06.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0259/20 poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 10.07.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0758/23 Rozvoj ESKN - 36,37 ESKN Portal1 Ochranné prvky pri tlači a zmenšenie počtu strán pri tlači 27 280,51 € 1-500-0007-2022 2023273 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0595/22 Prihlasovanie v Mapovom klientovi ZBGIS 27 144,00 € 101/2019/OIBKR 2022060 14.11.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0419/16 podpora štrukt.ZBGIS nad rámec servis.dohody-Analýza 27 000,00 € 37/2015/OIR 2016122 09.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0466/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0475/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Moravany 26 520,00 € 15/2020/KO 08.12.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0440/20 ZP23 úprava a oplimaliz. Carto Tools-fáza 2 26 448,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0025/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 26 296,15 € 122/2019/LPO 03.02.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0655/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tvrdošovce 26 232,00 € 13/2022/KO 06.12.2022 Geopoz s.r.o. Komenského 10C, Banská Bystrica 31628826 Faktúra
DF/0507/20 IKT zariadenia 25 960,20 € 2020116 22.12.2020 Datacomp s.r.o. Pri Suchom mlyne 29, Bratislava 36212466 Faktúra
DF/0068/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 07.03.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0111/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 04.04.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0172/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 04.05.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0231/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 03.06.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0299/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 06.07.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0359/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 03.08.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0434/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 07.09.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0481/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.10.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra