Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0403/16 dorieš.kartograf.model.a prepoj.generalizač.modelov-Realizácia 156 780,00 € 37/2015/OIBKR 2016053 05.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0358/21 Rozšírenie kapacity a výkonu zálohovacieho dátového úložiska 155 000,00 € Z202116579_Z 06.10.2021 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0184/17 redizajn replikačného a zálohovacieho systému 154 800,00 € 46/2017/EO 12.06.2017 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0304/20 Upgrade na ArcGIS JavaScript 4.x + prechod na Angular framework Práca s mapou - Prepínanie mapových variantov-Geolocation.... 154 440,00 € 101/2019/OIBKR 2020055 21.08.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0515/21 Mapový klient ZBGIS fáza 5 153 775,00 € 101/2019/OIBKR 2021046 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0096/17 fotogrametrické stanice 153 270,00 € 16/2017/OIBKR 04.04.2017 PaR Solutions, s.r.o. Sladová 5, Bratislava 35975253 Faktúra
DF/0215/22 OKO NM k.ú.Hubová - 60% z ceny diela 152 876,16 € 93/2019/KO 31.05.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0411/20 OKO NM k.ú. Borovce - 4. etapa 152 488,80 € 92/2018/KO 03.11.2020 GeodetS,s.r.o. Jesenského 263/23, Pezinok 36822361 Faktúra
DF/0414/15 optimalizovanie výkonnosti aplikačného prostredia ZB GIS 150 000,00 € 37/2015/OIBKR 089/2015 18.12.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0622/22 Plošný veľkoformátový skener A0, Versascan 3650 - 2ks 149 616,00 € Z202210104_Z 28.11.2022 microform, s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
DF/0382/14 služby Etapa 4 podľa zmluvy č.50/2012 149 440,20 € 50/2012/OIBKR 28.11.2014 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava II 31348238 Faktúra
DF/0328/22 VMware NSX-T Advanced per Processor - 16ks, podpora na 3 roky 148 896,00 € 65/2022/OIT 14.07.2022 SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava 25 35955678 Faktúra
DF/0134/17 poradenské a projektové služby 148 675,07 € 52/2016/OIBKR 2017010 03.05.2017 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0546/18 servisné služby za 4.Q 2018 147 798,91 € 107/2018/OIBKR 02.01.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0445/21 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 Unified Per User na obodbie 12/2021-11/2022 145 000,00 € Z202113885_Z 25.11.2021 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0458/18 mapový klient ZBGIS (3.fáza)-realizácia 143 640,00 € 37/2015/OIBKR 2018082 04.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0010/22 OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa 135 336,58 € 96/2019/KO 14.01.2022 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0724/23 Rozvoj ESKN - 11 Technologický upgrade portálu ESKN - 1.časť 133 484,40 € 1-500-0007-2022 2023146 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0645/22 "Deduplikácia dát" - HPE Apollo 4200 Gen 10 24 LFF CTO Svr+4LFF rear drive cage - 3ks 129 049,99 € 1-500-0036-2022 05.12.2022 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0522/18 zoznam stavieb-realizácia 129 000,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0123/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 2 127 962,00 € 1-800-0044-2022 13.03.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0448/16 aktualizácia ap.Mapový klient ZBGIS-Realizácia 122 880,00 € 37/2015/OIBKR 2016083 19.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0349/21 OKO NM k.ú.Iliašovce - 3.,4. etapa 120 727,67 € 94/2019/KO 04.10.2021 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0437/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov 116 699,40 € 1-800-0009-2023 24.08.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0510/21 Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou 116 544,00 € Z202122611_Z 15.12.2021 Atos IT Solutions and Services s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 45650276 Faktúra
DFR/10293/14 ROEP IV.A. etapa - k.ú. Kolárovo 115 765,20 € 1/2008 16.12.2014 ENVI-GEOS, s.r.o. Cabajská 11/14, Nitra 34139559 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0028/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 10 111 824,71 € 108/2017/OGMV 31.01.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0003/15 servisné služby od 1.1.-31.3.2015 108 864,00 € 142/2014/OIBKR 14.01.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »