Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0475/23 Mapový klient ZBGIS (fáza 7) 78 686,40 € 1-500-0023-2022 2023108 12.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0574/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 39 77 553,00 € 43/2021/OGMV 08.11.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0166/14 integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 77 460,48 € 90/2014/OIBKR 20.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DFR/10069/15 ROEP IV.B etapa - k.ú. Kolárovo 77 176,80 € 1/2008 03.12.2015 ENVI-GEOS, s.r.o. Cabajská 11/14, Nitra 34139559 Faktúra
DF/0367/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Aplikácia SGI - pilot - Analýza a návrh 76 777,20 € 1-800-0044-2022 19.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0398/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 1 76 777,20 € 1-800-0044-2022 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0047/22 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 30 75 604,97 € 66/2019/OGMV 17.02.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0352/19 ELODO rozšírenie služby 75 600,00 € 59/2019/OIBKR 01.10.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DFR/10002/17 ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová 75 019,37 € 149/2010 27.04.2017 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0099/18 revízia transformácie údajového modelu ZBGIS do INSPIRE-realizácia 74 160,00 € 37/2015/OIBKR 2018022 05.04.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0294/24 Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 72 700,70 € 1-500-0007-2022 2024016 04.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0028/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT 72 508,80 € 1-500-0068-2023 25.01.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0072/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 2/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 15.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0124/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 3/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 13.03.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0186/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 4/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 17.04.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0219/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 5/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 14.05.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0258/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 6/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 11.06.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0439/20 ZP21 Vizuálne rozhr.v module Portál ESKN-rola Overovateľ pri vytv.protokolu o zist.nedostat.pri kontrole GP 72 336,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0486/18 digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 10 72 269,81 € 108/2017/OGMV 13.12.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0296/20 ZP 17 súpis nehnuteeľnosti vlastníka 71 160,00 € 110/2019/OIBKR 2020020 13.08.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0423/15 licencie operačného prostredia VMware vSphere 70 890,00 € Z201539230_Z 28.12.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0018/21 digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 70 609,50 € 100/2018/OGMV 03.02.2021 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0270/19 digitálny model reliéfu 2.etapa -lokalita s označením 26 70 198,80 € 37/2018/OGMV 24.07.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0022/20 právne služby-zastupovanie v súdnom konaní ,sp.zn.30Cb 13/2016 70 000,00 € 43/2016/EO 28.01.2020 JUDr.Ľubomír Lipovský Medená 7, Bratislava 42135613 Faktúra
DF/0330/20 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 29 69 764,16 € 65/2019/OGMV 10.09.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0485/18 digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 08 69 742,37 € 107/2017/OGMV 13.12.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0153/23 Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 37 69 301,08 € 41/2021/OGMV 31.03.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0625/22 LAN infraštruktúra 69 000,00 € 50/2021/OIT 25.11.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0002/16 servisné služby od 1.1.-31.3.2016 68 344,36 € 142/2014/OIBKR,dod.2 12.01.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0099/16 servisné služby od 1.4.-30.6.2016 68 344,36 € 142/2014/OIBKR 06.04.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »