Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0433/18 prevádzkové náklady 25.11.-31.12.2017-AB Dolný Kubín 88,98 € CPZA-ON-2017/6706002 19.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0103/20 prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica 730,80 € CPTTON2018/003045002 25.03.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0110/19 prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica 321,28 € CPTT-ON-2018/003045 27.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0323/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Hlohovec 15,13 € CPTT-ON-16-0242014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0322/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Piešťany 15,13 € CPTT-ON-16-023/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0326/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Galanta od 30.5.-18.8.2014 14,08 € CPTT-ON-16-021/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0325/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Trnava od 30.5.-30.9.2014 21,38 € CPTT-ON-16-019/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0321/14 elektrická energia od 9.8.-30.9.2014-kolkomaty Ružová dolina BA 23,14 € CPBA-ON-101-01/2014 23.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0296/19 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 45 002,40 € 99/2018/OGMV 09.08.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0507/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 13 67 503,60 € 99/2018/OGMV 12.12.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DFR/10138/14 ROEP III. etapa - k.ú. Trebostovo 2 350,12 € 99/2011 29.05.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10029/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Trebostovo 2 937,63 € 99/2011 10.04.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10101/14 ROEP III.etapa-k.ú.Príbovce 5 185,01 € 98/2011,dod.1-4 11.04.2014 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DFR/10043/14 ROEP II.etapa-k.ú.Príbovce 2 802,71 € 98/2011 20.02.2014 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DFR/10023/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Príbovce 3 503,38 € 98/2011 25.02.2015 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DF/0133/22 odborné služby pre oblasť VO za 3/2022 - zákazka VKMi 744,00 € 97/2021/OESM 2022029 08.04.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0198/22 odborné služby pre oblasť VO za 4/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 648,00 € 97/2021/OESM 2022044 11.05.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0248/22 odborné služby pre oblasť VO za 5/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 440,00 € 97/2021/OESM 2022044 09.06.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0320/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 1 272,00 € 97/2021/OESM 2022044 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0321/22 odborné služby pre oblasť VO za 6/2022 - zákazka VKMi 768,00 € 97/2021/OESM 2022029 13.07.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0382/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákakza "Letecké laserové skenovanie SR" 480,00 € 97/2021/OESM 2022044 10.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0383/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022 - zákazka VKMi 168,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0413/22 odborné služby pre oblasť VO za 7/2022(2.časť), 8/2022 - zákazka "Letecké laserové skenovanie SR" 1 704,00 € 97/2021/OESM 2022146 26.08.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0443/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - zákazka VKMi 1 200,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.09.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0513/22 odborné služby pre oblasť VO za 9/2022 - zákazka VKMi 1 320,00 € 97/2021/OESM 12.10.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0576/22 odborné služby pre oblasť VO za 10/2022 - zákazka VKMi 156,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.11.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0667/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi 972,00 € 97/2021/OESM 2022029 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0011/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi 888,00 € 97/2021/OESM 2022029 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0054/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - zákazka VKMi 696,00 € 97/2021/OESM 2022029 08.02.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0268/19 OKO NM k.ú. Malý Kýr - 1.,2. etapa 35 094,00 € 97/2018/KO 23.07.2019 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »