Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0523/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 09 91 715,78 € 97/2017/OGMV 17.12.2019 EUROSENSE s.r.o. Kutuzovova 13, Bratislava 34109323 Faktúra
DF/0089/21 OKO NM 1.,2. etapa - k.ú. Predajná 90 224,38 € 96/2019/KO 19.03.2021 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DF/0010/22 OKO NM k.ú.Predajná - 3.,4. etapa 135 336,58 € 96/2019/KO 14.01.2022 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0447/18 digitálny model reliéfu 1.etapa-lokalita s označením 04 48 940,80 € 96/2017/OGMV 30.11.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0534/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 04 90 331,20 € 96/2017/OGMV 20.12.2019 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0358/20 OKO NM v k.ú.Malý Biel - 1.,2. etapa 60 795,71 € 95/2019/KO 02.10.2020 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DF/0205/22 OKO NM k.ú.Malý Biel - 3.,4. etapa 91 193,57 € 95/2019/KO 18.05.2022 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0469/18 digitálny model reliéfu - 1. etapa lokalita s označením 03 60 172,80 € 95/2017/OGMV 07.12.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0147/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 03 103 219,20 € 95/2017/OGMV 22.04.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DFR/10039/15 ROEP III. etapa - k.ú. Lazany 2 528,21 € 95/2011,2/2014 17.06.2015 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10001/16 ROEP IV. etapa - k.ú. Lazany 3 160,26 € 95/2011 26.01.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0467/21 nájomné a služby za 12/2021 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.12.2021 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0003/22 nájomné a služby za 1/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 05.01.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0022/22 nájomné za 2/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 2/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 01.02.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0058/22 nájomné za 3/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 3/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 01.03.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0109/22 nájomné za 4/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 4/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 31.03.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0168/22 nájomné za 5/2022 - AB Banská Bystrica, služby za 5/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.05.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0224/22 nájomné a služby za 6/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.06.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0291/22 nájomné a služby za 7/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 01.07.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0347/22 nájomné a služby za 8/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 03.08.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0425/22 nájomné a služby za 9/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 05.09.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0476/22 nájomné a služby za 10/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 03.10.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0553/22 nájomné a služby za 11/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 02.11.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0630/22 nájomné a služby za 12/2022 - AB Banská Bystrica 268,06 € 94/2021/OKI 01.12.2022 STAVOPROJEKT a.s. Rudlovská 53, Banská Bystrica 36010154 Faktúra
DF/0506/20 OKO NM k.ú.Iliašovce - 1.,2. etapa 80 485,12 € 94/2019/KO 21.12.2020 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DF/0349/21 OKO NM k.ú.Iliašovce - 3.,4. etapa 120 727,67 € 94/2019/KO 04.10.2021 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0471/18 digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 02 39 643,44 € 94/2017/OGMV 07.12.2018 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0068/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 02 63 785,16 € 94/2017/OGMV 28.02.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DFR/10029/14 ROEP III.etapa-k.ú.Košťany n/Turcom 5 656,03 € 94/2011 12.02.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DFR/10214/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Košťany nad Turcom 2 114,28 € 94/2011 25.09.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »