Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0233/22 SMS služby za 5/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0308/22 SMS služby za 6/2022 306,00 € 90/2021/EO 11.07.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0372/22 SMS služby za 7/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.08.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0432/22 SMS služby za 8/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.09.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0490/22 SMS služby za 9/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.10.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0569/22 SMS služby za 10/2022 306,00 € 90/2021/EO 08.11.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0646/22 SMS služby za 11/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0042/23 SMS služby za 01/2023 306,00 € 90/2021/EO 07.02.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0101/23 SMS služby za 02/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0165/23 SMS služby za 03/2023 306,00 € 90/2021/EO 05.04.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0211/23 SMS služby za 04/2023 306,10 € 90/2021/EO 05.05.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0407/23 SMS služby za 07/2023 306,19 € 90/2021/EO 08.08.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0512/23 SMS služby za 09/2023 306,00 € 90/2021/EO 04.10.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0592/23 SMS služby za 10/2023 306,29 € 90/2021/EO 06.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0683/23 SMS služby za 11/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0040/24 SMS služby za 1/2024 306,58 € 90/2021/EO 06.02.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0098/24 SMS služby za 02/2024 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0150/24 SMS služby za 3/2024 306,00 € 90/2021/EO 04.04.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0213/24 SMS služby za 4/2024 306,00 € 90/2021/EO 07.05.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0166/14 integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 77 460,48 € 90/2014/OIBKR 20.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0174/14 integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza 2 zúčtovanie a štatistika 19 365,12 € 90/2014/OIBKR 04.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0209/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín 2 860,00 € 9/2022/KO 23.05.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0258/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín 2 860,00 € 9/2022/KO 15.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0485/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Liptovská Sielnica 7 060,00 € 9/2022/KO 04.10.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra