Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0197/14 prevádzkové náklady za 2.Q 2014-chata Tatranská Štrba 2 185,72 € doh.o spr.a už.RCH 18.07.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0307/14 prevádzkové náklady za 3.Q 2014-chata T.Štrba 2 689,75 € doh.o spr.a už.RCH 01.10.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0218/16 prevádzkové náklady za 2.Q 2016 2 216,98 € Doh o spr.a už.RZ 26.07.2016 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0312/15 prevádzkové náklady za 3.Q 2015-RZ T.Štrba 2 289,96 € dod.č.1-Doh.o spr.RZ 21.10.2015 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0332/16 prevádzkové náklady za III. Q 2016-RZ T. Štrba 2 143,81 € dod.č.1 Doh.o spr.RZ 19.10.2016 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0221/15 prevádzkové náklady za 2.Q 2015-RZ Tatranská Štrba 2 104,74 € dod.č.1 D.o spr.RZ 06.08.2015 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0456/19 režijné náklady od 1.10.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 180,85 € CPZAON2017006709-002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0448/21 režijné náklady od 1.10.-31.12.2020-AB Dolný Kubín 202,93 € CPZAON2017006706-002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0599/22 režijné náklady od 1.10.-31.12.2021-AB Dolný Kubín 207,28 € CPZAON2017006706-002 15.11.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0451/19 prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 611,91 € CPZAON2017/006706002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0493/19 prevádzkové náklady za rok 2018-AB D.Kubín-oprava 0,61 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0494/19 prevádzkové náklady za 7/2019-AB D.Kubín-oprava 1,30 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0449/21 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2021-AB Dolný Kubín 550,50 € CPZAON2017/006706002 25.11.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0600/22 prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2022-AB Dolný Kubín 1 069,05 € CPZAON2017/006706002 15.11.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0219/23 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 562,63 € CPZAON2017/006706002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0382/23 prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 265,67 € CPZAON2017/006706002 31.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0611/23 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 141,78 € CPZAON2017/006706002 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0612/23 prevádzkové náklady 4.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 407,69 € CPZAON2017/006706002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0641/23 nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 6,78 € CPZAON2017/006706002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0478/18 prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2018-AB Dolný Kubín 567,74 € CPZAON-2017006706002 11.12.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0433/18 prevádzkové náklady 25.11.-31.12.2017-AB Dolný Kubín 88,98 € CPZA-ON-2017/6706002 19.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0103/20 prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica 730,80 € CPTTON2018/003045002 25.03.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0110/19 prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica 321,28 € CPTT-ON-2018/003045 27.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0323/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Hlohovec 15,13 € CPTT-ON-16-0242014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0322/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Piešťany 15,13 € CPTT-ON-16-023/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0326/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Galanta od 30.5.-18.8.2014 14,08 € CPTT-ON-16-021/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0325/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Trnava od 30.5.-30.9.2014 21,38 € CPTT-ON-16-019/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0321/14 elektrická energia od 9.8.-30.9.2014-kolkomaty Ružová dolina BA 23,14 € CPBA-ON-101-01/2014 23.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0296/19 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 45 002,40 € 99/2018/OGMV 09.08.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0507/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 13 67 503,60 € 99/2018/OGMV 12.12.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »