Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0188/14 plyn od 1.7.-31.7.2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 11.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0189/14 VTS - Geodézia za 6/2014 322,50 € 45/2012/EO 14.07.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0193/14 spiatočná letenka Wien-Kišinov 28.9-1.10.2014 957,42 € 042/2014 28.07.2014 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DFR/10156/14 ROEP III.etapa - k.ú. Višňové 12 522,60 € 8/2010 10.06.2014 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DF/0170/14 strážna služba za 6/2014 1 848,10 € 22/2014/EO 01.07.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DFR/10168/14 ROEP III.etapa - k.ú. Valča 14 234,06 € 131/2010,dod.č.1-4 07.07.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DFR/10169/14 ROEP III.etapa - k.ú.. Nová Bystrica 63 420,89 € 148/2010 08.07.2014 GEODET - AT, s.r.o. Skalite 1388, Skalité 44677987 Faktúra
DFR/10170/14 ROEP IV.etapa - k.ú.. Kapince 1 584,00 € R/26/2011 08.07.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DF/0187/14 databázový server Oracla Exadata 1 492 138,80 € 110/2014/OIBKR 09.07.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DFR/10174/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Turčiansky Peter 1 086,12 € 152/2010 16.07.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0190/14 energie, služby za 6/2014 3 286,01 € 37/06 16.07.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0191/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.6.-7.7.2014 277,71 € 19/2012/EO 18.07.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DFR/10175/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Turčianska Štiavnička 16 666,61 € R-109-15/1996 17.07.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0198/14 skartovač REXEL AUTO 262,80 € 039/2014 18.07.2014 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, Bratislava - Nové Mesto 35958120 Faktúra
DF/0196/14 vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice 132,28 € 13-011/2014-CPKE-ON 17.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0197/14 prevádzkové náklady za 2.Q 2014-chata Tatranská Štrba 2 185,72 € doh.o spr.a už.RCH 18.07.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0202/14 elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice 125,42 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DFR/10160/14 ROEP III. etapa - k.ú. Nižná 23 049,37 € 117/2010 18.06.2014 Ing. Marián Bulla Medvedzie 132, Tvrdošín 14171724 Faktúra
DF/0185/14 servisná podpora KaPor za 6/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.07.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0186/14 prenájom nebytových priestorov 200,00 € 44/2012/EO 10.07.2014 KANVOD spol. s.r.o. Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce 36526231 Faktúra
DF/0199/14 vyúčtovanie kolkov za 6/2014 5 626,29 € 216/2013/OIBKR 21.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0203/14 PHM od 1.7.-15.7.2014 49,89 € 903667 31.07.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0205/14 3.preddavok Zbierka zákonov SR r.2014 60,00 € stála objednávka 30.07.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0207/14 elektrická energia od 1.6.-31.8.2014-Gočaltovo 116,00 € 42/2013/EO 31.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
DF/0208/14 elektrická energia od 1.6.-31.8.2014-Čajkovského,Košice 24,00 € 42/2013/EO 31.07.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
DFR/10173/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Cigeľ 5 373,00 € 18/2011 16.07.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DFR/10176/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Nová Vieska 8 712,00 € R/5/2011 17.07.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DFR/10185/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Veľká Mača 15 572,63 € 27/2010,dod.č. 1-3 01.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10186/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Zálesie 3 000,00 € 15/2009,dod.č. 1-5 05.08.2014 PIPS, s.r.o. Legionárska 23, Žilina 36014231 Faktúra
DFR/10158/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Čápor 5 400,00 € 30/2009 16.06.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra