Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6390
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10171/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Rudno 1 292,24 € 102/2011,dod.č. 1-3 10.07.2014 GEODET spol.s r.o. Za hronským mostom 3, Zvolen 31644341 Faktúra
DFR/10172/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Rakovice 3 090,00 € 36/2011 14.07.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10177/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hlohovec 45 720,00 € 31/2010,dod.č.1-3 23.07.2014 PENTAS, s.r.o. Kolískova 1, Bratislava - Karlova Ves 31371523 Faktúra
DFR/10178/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Stará Lehota 9 504,00 € 7/2010 25.07.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10179/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Jasenovce 2 250,00 € 32/2009-ROEP 25.07.2014 Ing. Viera Nagyová-geodetické práce Strojárska 1831/92, Snina 37002899 Faktúra
DFR/10180/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Mačov 1 144,80 € 15/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10181/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Ješková Ves 1 087,20 € 14/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10182/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Banky 1 047,60 € 13/2011 22.07.2014 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DFR/10184/14 ROEP VI. etapa - k.ú. Váhovce 16 462,06 € 30/2010,dod.č. 1-4 01.08.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DF/0192/14 portrét prezidenta SR 93,60 € 041/2014 18.07.2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Pribinova 25, Bratislava 31320414 Faktúra
DF/0204/14 kurz anglického jazyka za 7/2014 276,00 € 150/2013/EO 30.07.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0209/14 Sadzba časopisu GaKo za 7/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 04.08.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0213/14 PHM od 16.7.-31.7.2014 373,50 € 903667 06.08.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0214/14 tematický monitoring médií za 7/2014 300,00 € 131316 06.08.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0201/14 vodné,stočné, odvoz a likv.odpadu za 1. a 2. Q 2014-AB Košice 26,06 € 13-011/2014-CPKE-ON 25.07.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0216/14 telekomunikačné služby za 7/2014 40,74 € 1012495201 07.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0217/14 plyn za 8/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 07.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0218/14 plyn za 8/2014-Čajkovského, Košice 13,00 € 44/2013/EO 07.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0219/14 elektrická a tepelná energia 2.Q 2014-Južná trieda,Košice 72,10 € 13-011/2014-CPKE-ON 11.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0221/14 oprava systému PTU 146,04 € 8/2013/OIBKR 11.08.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0223/14 monitorovanie EZS za 7/2014 139,42 € 2018/2010 12.08.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0225/14 systémová podpora za 8/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0226/14 aktualizované verzie databázového prostredia Oracle za 8/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0227/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 8/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 13.08.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0231/14 VTS-Geodézia za 7/2014 361,81 € 45/2012/OI 15.08.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0232/14 prevádzkové náklady za 1. a 2.Q. 2014-Južná trieda,Košice 40,38 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0233/14 služby za správ.bytu za 4.Q.2013-Južná trieda,Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 15.08.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0239/14 stravné lístky 7 782,40 € 43/2013/EO 049/2014 20.08.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0206/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov 99 411,49 € 036/2014 31.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0212/14 Strážna služba za 7/2014 1 932,91 € 22/2014/OE 04.08.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra