Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0220/14 pracovný obed dňa 21.7.2014-Ing.Frindrichová 99,56 € 75/2006 11.08.2014 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0229/14 APC Back UPS pro 900VA 298,20 € 043/2014 14.08.2014 Nowire s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava V 35975750 Faktúra
DF/0230/14 STN EN ISO 19157-Geografické informácie 47,19 € 045/2014 14.08.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0234/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.7.-7.8.2014 287,17 € 19/2012/EO 15.08.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0235/14 prevádzkové náklady (el.energia) od 18.7.-31.7.2014-kolkomat 3,04 € 86/2014/EO 19.08.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0237/14 kontrola hasiacich prístrojov 101,40 € 047/2014 20.08.2014 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
DF/0236/14 kniha o historických osobnostiach zememeračstva 2 719,00 € 116/2014/EO 19.08.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Chlumeckého 4, Bratislava II 17319498 Faktúra
DF/0243/14 PHM od 1.8.-15.8.2014 190,07 € 903667 25.08.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10187/14 ROEP III. etapa - k.ú. Ozdín 5 069,40 € 3VS-9/2009,dod.č. 1 08.08.2014 Ladislav Filip-GEOMAP Vinohradnícka 190/33, Čebovce 33259330 Faktúra
DFR/10188/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kajal 6 310,80 € 27/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10189/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Topoľnica 4 759,20 € 28/2011 08.08.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10190/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kráľov Brod 7 489,26 € 22/08,dod.č. 1-8 08.08.2014 Geopartner s.r.o. Ružinovská 42, Bratislava - Ružinov 35823054 Faktúra
DFR/10192/14 ROEP III. etapa - k.ú. Senec 19 915,49 € 17/2008/ROEP, 11.08.2014 Geovis, s.r.o. Wolkrova 4, Bratislava 36810851 Faktúra
DFR/10193/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Smolinské 6 699,60 € 40/2011,dod.č. 1-3 13.08.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10195/14 ROEP II. etapa - k.ú. Kamenná Poruba 8 273,78 € 145/2010,dod.č. 1-5 14.08.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DFR/10196/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Tekovské Lužany 3 798,00 € R62/2011,dod.č. 1 14.08.2014 V - GEO, Vladimír Lacko Pavlovova 2, Poprad 43222323 Faktúra
DFR/10197/14 ROEP III. etapa - k.ú. Socovce 2 917,55 € 138/2010,dod.č. 1-7 14.08.2014 Ing. Iveta Továrňaková - TOGEO Na Rúrkach 22A, Prešov 37055739 Faktúra
DF/0215/14 zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-4.8.2014 13 254,86 € 036/2014 07.08.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0224/14 servisná podpora KaPor za 7/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 13.08.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0240/14 kovová skriňa spisová 216,72 € 046/2014 21.08.2014 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava II 35808705 Faktúra
DF/0242/14 energie, služby, výkon správy za 7/2014 6 127,56 € 37/06 22.08.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0228/14 nábytok do rekreačnej chaty Ochtiná 8 654,40 € 111/2014/EO 13.08.2014 Jozef GYULAI-JOLUX Podkolibská 30, Bratislava - Rača 35368055 Faktúra
DF/0245/14 sadzba časopisu GaKo za 8/2014 240,00 € 7/2013/OGMV 02.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0246/14 právne služby 8 860,80 € 029/2014 03.09.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DF/0241/14 voda z povrchového odtoku od 24.5-15.8.2014,Čajkovského, Košice 36,72 € 23/2013/EO 22.08.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0248/14 tematický monitoring médií za 8/2014 300,00 € 131316 04.09.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0251/14 plyn od 1.9.-18.10.2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 05.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0253/14 PHM od 16.8.-31.8.2014 518,52 € 903667 08.09.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0256/14 kurz anglického jazyka za 8/2014 276,00 € 150/2013/EO 09.09.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0238/14 oprava Škoda Octavia 259,46 € 044/2014 20.08.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra