Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0273/14 sadzba časopisu GaKo 9/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 25.09.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0269/14 energie,služby a výkon správy za 8/2014 2 198,40 € 37/06 23.09.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFR/10202/14 ROEP III. etapa - k.ú. Karlová 1 871,46 € 137/2010,dod.č. 1-5 27.08.2014 Ing.Juraj Pavlovič-TT Geodetické služby Severná 15, Martin 11941219 Faktúra
DFR/10207/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Sap 2 460,00 € 3/2011,dod.č. 1-2 16.09.2014 EuroGeo FP s.r.o. Veterná 12, Šamorín 45297363 Faktúra
DFR/10209/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Furča 7 999,49 € 507/2002,dod.č. 1-14 19.09.2014 GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. Šafárikova 116, Rožňava 31723748 Faktúra
DFR/10211/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Martin 36 287,17 € R-111-14/1996 23.09.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10212/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Bystrička 6 694,38 € 151/2010 23.09.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10215/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Kmeťovo 4 595,40 € R/06/2011,dod.č. 1-4 25.09.2014 AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 34136096 Faktúra
DFR/10216/14 ROEP III. etapa - k.ú. Bodíky 4 890,00 € 4/2011 24.09.2014 EuroGeo FP s.r.o. Veterná 12, Šamorín 45297363 Faktúra
DFR/10218/14 ROEP III. etapa - k.ú. Velušovce 3 162,60 € R/46/2011,dod.č. 1-3 25.09.2014 AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 34136096 Faktúra
DFR/10219/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šurianky 3 600,00 € R/21/2011 29.09.2014 Ing. Viera Nagyová-geodetické práce Strojárska 1831/92, Snina 37002899 Faktúra
DF/0271/14 servis záložného zdroja 104,04 € 8/2013/OIBKR 24.09.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0277/14 prevádzkové náklady-kolkomat el. energia za 8/2014 6,51 € 86/2014/EO 25.09.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0278/14 podložky pod nohy 432,00 € 059/2014 26.09.2014 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0279/14 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 210,00 € 055/2014 26.09.2014 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0280/14 ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 1 821,90 € 052/2014 23.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DFR/10220/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šurianky 3 000,00 € 1/2011 29.09.2014 GEOMETRA s.r.o. Nám.sv.Anny 21, Trenčín 36298387 Faktúra
DFR/10221/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Chlebany 1 213,20 € R/42/2011 29.09.2014 Perigeum Team s.r.o. Galvaniho 12, Bratislava 44927452 Faktúra
DF/0272/14 oprava SPS-robota páskovej knižnice HP EML vrátane aktualizácie SW firmware 19 740,00 € 056/2014 24.09.2014 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0286/14 školenie vodičov 208/2009 15,00 € 066/2014 06.10.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0297/14 vyúčtovanie predplatného Poradca 2014 29,40 € stála objednávka 09.10.2014 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
DF/0266/14 servisná prehliadka AUDI 880,32 € 49/2014/EO 22.09.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0282/14 tematický monitoring médií za 9/2014 300,00 € 131316 03.10.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0285/14 PHM od 16.9.-30.9.2014 685,74 € 903667 03.10.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0287/14 prevádzkové náklady AB Michalovce-4.Q 2014 108,44 € 2011/01 06.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0295/14 kurz anglického jazyka za 9/2014 966,00 € 150/2013/EO 08.10.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0296/14 kurz anglického jazyka za 9/2014 184,00 € 53/2014 08.10.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0274/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.-2.9.2014 105,56 € SPI-3-2009-36 25.09.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0275/14 aktualizované verzie databázového prostredia Oracle od 1.-2.9.2014 26,29 € SPIN-3-2009-036 25.09.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0291/14 poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia Oracle od 3.-30.9.2014 373,22 € 121/2014/OIBKR 07.10.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra