Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6369
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10038/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Lipník 3 214,80 € 17/2011,dod.1-2 17.02.2014 V - GEO, Vladimír Lacko Pavlovova 2, Poprad 43222323 Faktúra
DFR/10039/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Čaradice 8 945,16 € 20/2009,dod.č.1 19.02.2014 Ing.Ján Šimun - geodetická kancelária Príbelce 117, Príbelce 10916229 Faktúra
DFR/10040/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Nevidzany 7 386,96 € 21/2009,dod.č.1 19.02.2014 Ing.Ján Šimun - geodetická kancelária Príbelce 117, Príbelce 10916229 Faktúra
DFR/10041/14 ROEP III.etapa-k.ú.Veľký Kýr 14 671,38 € 33/2009 20.02.2014 Ing.Veronika Predajnianska Vojenská 125, Levice 40316921 Faktúra
DFR/10042/14 ROEP III.etapa-k.ú.Malý Kýr 1 272,16 € 32/2009 20.02.2014 Ing.Veronika Predajnianska Vojenská 125, Levice 40316921 Faktúra
DFR/10043/14 ROEP II.etapa-k.ú.Príbovce 2 802,71 € 98/2011 20.02.2014 Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária Severná 15, Martin 17849829 Faktúra
DF/0034/14 sadzba časopisu GaKo za 2/2014 144,00 € 7/2013/OGMV 21.02.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0035/14 energie,výkon správy za 1/2014 4 223,02 € 37/06 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFR/10044/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Slatina 3 792,60 € R70/2011 21.02.2014 GEORED s.r.o. Kaštieľska 11, Veľký Biel 46118411 Faktúra
DFR/10045/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Trávnik 4 320,60 € R11/2011 21.02.2014 GEORED s.r.o. Kaštieľska 11, Veľký Biel 46118411 Faktúra
DFR/10046/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Radvaň n/Dunajom 6 289,20 € R/09/2011 21.02.2014 AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 34136096 Faktúra
DF/0036/14 vyúčtovanie Zbierky zákonov ročník 2013 136,28 € stála objednávka 21.02.2014 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0037/14 PHM od 1.2.-15.2.2014 65,31 € 903667 24.02.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava II 35708182 Faktúra
DFR/10047/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Bizovo 1 799,70 € 2VS-3/2011 24.02.2014 MIŠÍK geodetická kancelária s.r.o. Námestie republiky 26, Lučenec 36033481 Faktúra
DFR/10048/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Kremnička 4 914,00 € 1VS-2/2011 24.02.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DFR/10049/14 ROEP II.etapa-k.ú.Karlová 1 011,60 € 137/2010 24.02.2014 Ing.Juraj Pavlovič-TT Geodetické služby Severná 15, Martin 11941219 Faktúra
DF/0038/14 systémová podpora za 2/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 24.02.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0039/14 oprava-trvalé svietenie lampy 90,00 € 8/2013/OIBKR 24.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0040/14 reštart čítacej jednotky a procesora 90,00 € 8/2013/OIBKR 27.02.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0041/14 odstránenie fólie 96,00 € 007/2014 03.03.2014 Quo-SQ, spol.s r.o. Púchovská 12, Bratislava - Nové Mesto 31351450 Faktúra
DF/0042/14 ubytovanie 3 osoby-49.Geodetické dni Brno 4 566,00 € 24.02.2014 PROGIO a.s. Slovákova 279/11, Brno 25599542 Faktúra
DF/0043/14 PHM od 16.2. - 28.2.2014 280,83 € 903667 03.03.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0044/14 tématický monitoring médií za 2/2014 300,00 € 131316 04.03.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0045/14 plyn na 3/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 04.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0046/14 strážna služba za 2/2014 2 328,00 € 17/2013/EO 04.03.2014 IBeA3, a.s. Vajnorská 135, Bratislava 31670571 Faktúra
DF/0047/14 kurz anglického jazyka za 2/2014 736,00 € 150/2013/EO 04.03.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0048/14 voda z povrchového odpadu od 27.11.2013-18.2.2014-Košice, Čajkovského 35,74 € 213/2013/EO 03.03.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0049/14 členský príspevok r.2014-Eurogeographics 8 434,00 € 10.01.2014 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0052/14 prevádzkové náklady za 4.Q.2013-chata T.Štrba 2 387,72 € 05.03.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DF/0054/14 Telefónné poplatky za 02/2014 87,77 € 1012495201 07.03.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »