Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6361
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10153/14 ROEP III. etapa - k.ú. Rudnianská Lehota 5 477,76 € 28/2010 09.06.2014 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DFR/10142/14 ROEP III.etapa - k.ú. Horný Tisovník 9 282,00 € 2VS-4/2009 03.06.2014 Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária Vinohradnícka 190/33, Čebovce 14237016 Faktúra
DF/0152/14 prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0153/14 prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce 108,44 € 2011/01 11.06.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0131/14 znalecký posudok č.118/2014 5 145,04 € 008/2014 22.05.2014 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline Ul. 1. mája 32, Žilina 45739757 Faktúra
DF/0159/14 školenie vodičov 208/2009 255,00 € 025/2014 16.06.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0139/14 voda z povrchového odtoku za 19.2.-23.5.2014-Košice,Čajkovského 41,09 € 213/2013/EO 30.05.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0146/14 telekomunikačné služby za 5/2014 34,69 € 1012495201 09.06.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0150/14 monitorovanie EZS za 5/2014 139,42 € 2018/2010 10.06.2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0154/14 VTS Geodézia za 5/2014 313,32 € 45/2012/OI 12.06.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0155/14 aktualizované verzie Oracle za 6/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 13.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0156/14 školenie vodičov 208/2009 15,00 € 034/2014 13.06.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0157/14 systémová podpora za 6/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 12.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0158/14 ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 6/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 12.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0165/14 PHM od 1.6.-15.6.2014 226,37 € 903667 20.06.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0134/14 aktualizované verzie Oracle za 5/2014 399,89 € SPIN-3-2009-036 16.06.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0140/14 strážna služba za 5/2014 1 879,34 € 22/2014/EO 02.06.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DF/0141/14 upratovacie a čistiace práce za 5/2014 890,00 € 132/2013/OE 02.06.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0143/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 5 530,62 € 216/2013/OIBKR 05.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0147/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 6 452,93 € Z-024/2014 09.06.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0148/14 servisná podpora KaPor za 5/2014 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 09.06.2014 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0160/14 overenie a justáž analyzátorov dychu 198,90 € 032/2014 16.06.2014 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0161/14 energie a služby za 5/2014 2 500,51 € 37/06 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0162/14 energie a služby za 4/2014 3 222,55 € 37/06 18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0163/14 poplatky za mobilné telefóny od 8.5.-7.6.2014 469,04 € 19/2012/EO 19.06.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0164/14 splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.7.-30.9.2014 403 734,97 € 45/2012/OI 19.06.2014 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov 35765143 Faktúra
DF/0167/14 servis klilmatizačných zariadení 2 400,00 € 033/2014 20.06.2014 SZABO Roman-Chladiace a klimatizačné zariadenia Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0168/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 5 196,94 € 216/2013/OIBKR 24.06.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DFR/10140/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Lehota 6 960,88 € 27/2008,dod.č.1-7 03.06.2014 GeoReal East, s.r.o. Strojárska 3995/113, Snina 46053328 Faktúra
DFR/10147/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Vozokany 4 885,20 € 29/2011,dod.č. 1-3 04.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »