Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DFR/10131/14 ROEP II. Etapa-Socovce 590,16 € 138/2010,dod.č.1-6 20.05.2014 Ing. Iveta Továrňaková - TOGEO Na Rúrkach 22A, Prešov 37055739 Faktúra
DFR/10132/14 ROEP III.etapa-k.ú.Častkov 9 570,60 € 37/2011,dod.1-3 22.05.2014 Geodézia Bratislava, a.s Pekná cesta 15, Bratislava 31321704 Faktúra
DFR/10135/14 ROEP IV. etapa, k.ú. Šalgočka 2 539,93 € 26/2010,dod.č. 1-2 23.05.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10136/14 ROEP III. etapa, k.ú. Rišňovce 9 360,00 € 30/2011 23.05.2014 ENVI-GEOS, s.r.o. Cabajská 11/14, Nitra 34139559 Faktúra
DF/0138/14 spiatočná letenka Wien-Athény - Fojtl Matúš 285,96 € 031/2014 29.05.2014 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0133/14 školenie-Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv a ich neplatnosť,3.6.2014 190,00 € 030/2014 23.05.2014 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava I 47139200 Faktúra
DF/0135/14 Ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 5/2014 1 605,49 € SPIN-3-2009-036 26.05.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0136/14 systémová podpora za 5/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 26.05.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0128/14 1 vstup / ITAPA 21.5.2014 216,00 € 028/2014 03.06.2014 Direct Impact, s.r.o. Mišíková 36, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0137/14 sadzba časopisu GaKo za 5/2014 312,00 € 7/2013/OGMV 28.05.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0142/14 tematický monitoring médií za 5/2014 300,00 € 131316 03.06.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0149/14 oprava vodoinštalácie a kanalizácie-rekreačná chata Ochtiná 2 364,00 € 027/2014 09.06.2014 F.N.STAV, s.r.o. Ivana Krasku 1122/9, Revúca 47596414 Faktúra
DF/0151/14 kurz anglického jazyka za 5/2014 920,00 € 150/2013/EO 10.06.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0144/14 zemný plyn za 6/2014-Pekná cesta 8,00 € 29/2013/EO 06.06.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0145/14 PHM od 16.5.-31.5.2014 476,71 € 903667 09.06.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10118/14 ROEP IV.etapa-k.ú.Horný Kalník 1 791,30 € 93/2011 07.05.2014 Agroprojekt spol. s r.o. Bytčická cesta 32, Žilina 31634915 Faktúra
DFR/10125/14 ROEP, III.etapa - k.ú. Sap 2 460,00 € 3/2011 27.05.2014 EuroGeo FP s.r.o. Veterná 12, Šamorín 45297363 Faktúra
DFR/10130/14 ROEP IV.Etapa-k.ú. Rača 23 361,87 € 18/2008/ROEP 16.05.2014 GESCO s.r.o. Palkovičova 1, Bratislava - Nivy 47347392 Faktúra
DFR/10133/14 ROEP IV. etapa, k.ú. Podtureň 11 568,72 € 119/2010,dod.č.1-5 22.05.2014 Ing. Ivan VRLÍK-projektová a inžinierska kancelária Hybe 593, Hybe 10854576 Faktúra
DFR/10134/14 ROEP III. etapa, k.ú. Liptovský Hrádok 14 573,15 € 120/2010,dod.č. 1-4 22.05.2014 Ing. Ivan VRLÍK-projektová a inžinierska kancelária Hybe 593, Hybe 10854576 Faktúra
DFR/10137/14 ROEP III. etapa - k.ú. Slovenské Pravno 4 247,62 € 100/2011 30.05.2014 Perigeum Team s.r.o. Galvaniho 12, Bratislava 44927452 Faktúra
DFR/10138/14 ROEP III. etapa - k.ú. Trebostovo 2 350,12 € 99/2011 29.05.2014 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DFR/10139/14 ROEP III. etapa - k.ú. Rimavská Seč 12 981,95 € 5VS-3/2009 30.05.2014 Siman a Jorčík, spol.s r.o. Židlovo 3, Brezno 00634808 Faktúra
DFR/10141/14 ROEP III.etapa - k.ú. Praha 5 140,80 € 3VS-1/2009 03.06.2014 Ladislav Filip-GEOMAP Vinohradnícka 190/33, Čebovce 33259330 Faktúra
DFR/10143/14 ROEP III.etapa - k.ú. Nadraž 11 749,14 € 4VS-4/2009 03.06.2014 GEOPRIS, spol. s r.o. Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica 30228701 Faktúra
DFR/10144/14 ROEP I.etapa - k.ú. Bernolákovo 30 140,00 € 13/2012/ROEP 03.06.2014 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 7, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DFR/10145/14 ROEP III.etapa - k.ú. Kajal 6 310,80 € 27/2011 03.06.2014 GEPOS s.r.o. Krajná 1, Nové Mesto nad Váhom 36651133 Faktúra
DFR/10146/14 ROEP IV.etapa - k.ú. Bukova 9 547,20 € 43/2011 02.06.2014 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DFR/10151/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Malženice 4 200,00 € 48/2011 09.06.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
DFR/10152/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Šelpice 3 600,00 € 49/2011 09.06.2014 Geometra Trenčín s.r.o nám.sv.Anny 21, Trenčín 36329347 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »