Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7344
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20030 48,63 € 92/08 z 1.7.2008 23.01.2020 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
20031 62,90 € 016-122/2020 24.01.2020 iM3 s.r.o. Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 45853461 Faktúra
20032 790,00 € 008-122/2020 27.01.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20033 -0,84 € 27.01.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
20034 898,44 € 012-122/2020 29.01.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
20035 76,55 € 621490/12.9.2008 29.01.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20036 32,03 € z 2.1.2002 30.01.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20037 187,80 € 015-122/2020 30.01.2020 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
20038 345,60 € 011-122/2020 31.01.2020 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
20039 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 03.02.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
20040 10 814,10 € Z201769448_Z 04.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20041 4 285,44 € 19-122-78/2019 04.02.2020 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
20042 67,56 € 23/2000 04.02.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20043 296,45 € PZ00024967/24.5.2004 04.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20044 50,18 € 0705/01.06.2005 04.02.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20045 78,56 € 130260102/30.6.2009 06.02.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20046 190,22 € PZ00027084/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20047 9,95 € Z696/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20048 63,04 € PZ00027084/24.5.2004 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20049 470,00 € 1-122-23/2019 06.02.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20050 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 06.02.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
20051 63,03 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20052 91,85 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20053 19,61 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20054 25,95 € 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20055 701,17 € 621490/12.9.2008 07.02.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20056 1 010,54 € SN-SSN-56100-02 07.02.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20057 2 202,11 € 140262865.2 07.02.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20058 4 286,32 € Z201769448_Z 023-122/2020 10.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20059 79,20 € 019-122/2020 11.02.2020 Peter Mórocz - PEMO Boldog 60, Boldog 43962653 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »