Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7344
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23471 manipulačné kliešte 624,00 € 139-122/2023 04.09.2023 ProfiTech CZ, s.r.o. Dr. Janského 710, Chrudim 1 27479145 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
40295 Licencia Microstation 6 229,75 € 07.07.2014 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
50068 12 537,00 € 11-122-183/2015 03.03.2015 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
50239 990,00 € 059-112/2015 03.06.2015 Alberding GmbH Schmiedestrase 2, Wildau 0 Faktúra
60211 1 195,00 € 057-112/2016 26.05.2016 Alberding GmbH Schmiedestrase 2, Wildau 0 Faktúra
60552 3 230,00 € 062-112/2016 05.12.2016 Mgr. arch. Štefan Papčo Nová 8215/44, Ružomberok 0 Faktúra
70275 3 516,01 € 063-112/2017 12.06.2017 L and R Meter Service 2636 W. FM 696, Lexington - Texas 0 Faktúra
70466 1 632,00 € 058-112/2017 06.10.2017 Mgr. arch. Štefan Papčo Nová 8215/44, Ružomberok 0 Faktúra
80021 479,50 € 004-112/2018 29.01.2018 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
80022 14 751,00 € 10358735 29.01.2018 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
80195 6 600,00 € 016-112/2018 20.04.2018 GeoService GmbH Steinriede 8, Garbsen 0 Faktúra
90029 7 482,91 € 10358735 30.01.2019 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
90337 7 482,91 € 10358735 17.06.2019 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
90355 512,45 € 103-122/2019 03.07.2019 Schneider Digital Maxlrainer Strasse 10, Miesbach 0 Faktúra
20015 7 825,00 € 10358735 13.01.2020 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
20342 7 825,00 € 10358735 16.06.2020 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
20714 8 607,50 € 42-122-166/2019 17.12.2020 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
21275 8 607,50 € 42-122-166/2019 16.06.2021 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
21665 8 850,50 € 43-121-006760/2021 22.12.2021 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
22273 8 850,50 € 43-121-006760/2021 16.06.2022 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
22566 2 000,00 € 163-122/2022 04.11.2022 Universität Bern Hochschulstrasse 6, Bern-Switzerland 0 Faktúra
22702 9 516,00 € 2-121-0028-2022 16.12.2022 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23315 Bentley Select -program 9 516,00 € 2-121-0028-2022 16.06.2023 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23435 Bentley Descartes TL 1 789,00 € 2-121-0028-2022 04.08.2023 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23611 ESRI Summit Potisk , Izdenczy 690,28 € 23.10.2023 Developer Summit Conference New York St 380, Redlands CA 0 Faktúra
23612 ESRI Summit Potisk , Izdenczy 690,28 € 23.10.2023 Developer Summit Conference New York St 380, Redlands CA 0 Faktúra
23774 Bentley Select -program 10 183,00 € 2-210-0066-2023 14.12.2023 Bentley Systems International Limited Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin 0 Faktúra
24255 FOSS4GE 2024 - Potisk - konferencia Estónsko 310,00 € 14.05.2024 Eesti Geoinformaatika Selts MTÜ Vanemuise 46, Tartu 0 Faktúra
23700 Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete 62 500,00 € 2-210-0010-2023 21.11.2023 Instytut Geodezji i Kartografii Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa 000332305 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »