Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7406
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80203 36 000,00 € 063-112/2018 25.04.2018 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
80204 17 640,00 € 056-112/2018 25.04.2018 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
80645 13 080,00 € 180-112/2018 29.11.2018 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90238 11 760,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90237 18 000,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
20141 2 520,00 € 040-12/2020 19.03.2020 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
20221 4 284,00 € 061-122/2020 17.04.2020 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
20222 12 216,00 € 061-122/2020 17.04.2020 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21167 18 432,00 € 032-122/2021 19.04.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21450 16 800,00 € 28-122-004621/2021 06.10.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21514 16 800,00 € 28-122-004621/2021 04.11.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21605 16 800,00 € 28-122-004621/2021 06.12.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21635 16 800,00 € 28-122-004621/2021 15.12.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
22109 18 432,00 € 022-122/2022 14.03.2022 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
23158 21 000,00 € 040-120/2023 31.03.2023 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
24125 softvérová podpora 23 880,00 € 043-122/2024 14.03.2024 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
40111 zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi 11 880,00 € 011-112/2014 02.04.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40429 vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS 15 600,00 € 098-112/2014 30.09.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
21553 4 209,11 € 159-122/2021 19.11.2021 Zsolt Pongrácz Kostolná Gala 177, Holice 45442908 Faktúra
40597 el. energia 1 551,94 € 140262865/1.2.2010 09.12.2014 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50006 630,50 € 12.01.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40651 1 687,07 € 14.01.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50048 985,74 € 140262865/1.2.2010 11.02.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50091 235,02 € 140262865/1.2.2010 10.03.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50152 448,00 € 130292998/1.2.2010 14.04.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50260 401,92 € 130292998/1.2.2010 09.06.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50306 630,50 € 140262865/1.2.2010 07.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50312 405,94 € 140262865/1.2.2010 09.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50374 801,38 € 140262865/1.2.2010 14.08.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50419 656,34 € 140262865/1.2.2010 14.09.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »