Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20390 53,78 € SZ91700121 14.07.2020 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
20391 511,02 € 111-122/2020 15.07.2020 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
20392 24,38 € 102-21-608/2016 15.07.2020 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
20393 2 232,49 € 72-122-149/2017 16.07.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
20394 30,55 € 207-122-525/2013 16.07.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20395 212,84 € 116-122/2020 16.07.2020 RedBird Group, s.r.o Lidická 700/19, Brno 07321058 Faktúra
20396 106,46 € 10-122-280/2015 20.07.2020 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
20397 92,34 € 02.01.2002 20.07.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20398 292,42 € 92/2008 21.07.2020 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
20399 70,31 € 23-21-99/2019 21.07.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20400 1 819,43 € SN-SSN-56100-02 22.07.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20401 2 123,34 € 103-122/2020 22.07.2020 Ecoembra s. r. o. Majcichov 728, Majcichov 52783731 Faktúra
20402 128 029,14 € 44-122-170/2019 22.07.2020 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
20403 246,00 € 0705/01.06.2005 22.07.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20404 102,00 € 114-122/2020 23.07.2020 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
20405 832,33 € 118-122/2020 23.07.2020 FA - LA - DRO, s.r.o. Hviezdoslavova 711/110, Stupava 35873582 Faktúra
20406 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 23.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20407 756,00 € 117-122/2020 27.07.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20408 303,60 € 119-122/2020 28.07.2020 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
20409 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.07.2020 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
20410 95,40 € 120-122/2020 30.07.2020 Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS Sadová 4, Halič 32604513 Faktúra
20411 7 864,80 € 122-122/2020 31.07.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20412 470,00 € 1-122-23/2019 03.08.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20413 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 04.08.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
20414 67,56 € 23/2000 04.08.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20415 466,35 € z 02.01.2002 05.08.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20416 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 05.08.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
20417 264,00 € 10-122-001746/2020 06.08.2020 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
20418 91,85 € 7-122-55-001/2019 06.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20419 59,22 € 130260102/30.6.2009 06.08.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra