Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6937
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20510 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 01.10.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
20511 8 356,35 € Z201769448_Z 146-122/2020 01.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20512 53,70 € 1588813/22.7.2010 01.10.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
20513 67,56 € 23/2000 02.10.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20514 551,14 € 6582644910 02.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20515 551,14 € 6582644443 02.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20516 551,14 € 6582644582 02.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20517 606,25 € 6582644339 02.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20518 578,69 € 6582644195 02.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20519 91,85 € 7-122-55-001/2019 05.10.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20520 24,60 € 7-122-55-001/2019 05.10.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20521 387,36 € 7-122-55-001/2019 05.10.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
20522 2 520,00 € 122/2020/0006520 05.10.2020 HV Inžiniering, s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš 36833452 Faktúra
20523 1 486,45 € 27-122-109/2019 05.10.2020 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
20524 470,00 € 05.10.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20525 264,00 € 10-122-001746/2020 05.10.2020 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
20526 30,00 € 149-122/2020 06.10.2020 Jozef Róža Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
20527 70,61 € 130260102/30.6.2009 06.10.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20528 2 809,28 € 140262865.2 06.10.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20529 16 665,00 € 21-122-003938/2020 06.10.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
20530 19 100,00 € Z202021951_Z 06.10.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
20531 885,00 € 143-122/2020 06.10.2020 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
20532 26,40 € 06.10.2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice 36599361 Faktúra
20533 11 220,00 € Z201936366 06.10.2020 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
20534 65,90 € PZ00024967/24.5.2004 06.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20535 198,90 € PZ00024967/24.5.2004 06.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20536 10,79 € PZ00024967/24.5.2004 06.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20537 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 06.10.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
20538 5 338,23 € Z201769448_Z 148-122/2020 06.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20539 384,00 € 122/2020/000476 07.10.2020 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra