Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6937
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20540 319,64 € 98900379/S 07.10.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
20541 -80,63 € 621490/12.9.2008 07.10.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20542 891,00 € 144-122/2020 08.10.2020 Balázs Pongrácz Kostolná Gala 167, Holice 48138011 Faktúra
20543 335,60 € PZ00024967/24.5.2004 08.10.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20544 2 934,60 € SN-SSN-56100-02 08.10.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20545 55,00 € 0-122-177/2018 08.10.2020 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
20546 70,32 € 23-21-99/2019 08.10.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20547 6 456,00 € 139-122/2020 12.10.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
20548 246,00 € 0705/01.06.2005 12.10.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20549 28,17 € 207-122-525/2013 13.10.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20550 -56,83 € 98-122-208/2018 13.10.2020 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
20551 70 731,72 € 8-122-000390-14/2020 13.10.2020 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
20552 136,44 € 36-122-140/2019 13.10.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20553 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 13.10.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20554 142,33 € H35706071/6.2.2006 13.10.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20555 21,60 € 35707003 13.10.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20556 1 681,10 € Z201769448_Z 147-122/2020 13.10.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20557 244,87 € 40-122-161/2019 14.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
20558 51,79 € SZ91700121 14.10.2020 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
20559 607,96 € 6592714302 14.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20560 638,36 € 6592713836 14.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20561 683,06 € 6582844031 14.10.2020 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
20562 45,60 € 157-122/2020 14.10.2020 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
20563 1 069,60 € 27-122-005554/2020 15.10.2020 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
20564 122,40 € 158-122/2020 15.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
20565 394,74 € 26-122-005009/2020 16.10.2020 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
20566 63 176,81 € 17-122-00039013/2020 16.10.2020 Progres CAD Engineering, s. r. o. Masarykova 16, Prešov 31672655 Faktúra
20567 507,22 € 971277-Zop/2.1.2008 19.10.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
20568 89,87 € 02.01.2002 19.10.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20569 24,38 € 102-21-608/2016 19.10.2020 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra