Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7118
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20630 2 690,00 € 163-122/2020 19.11.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20631 5 958,96 € 153-122/2020 19.11.2020 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
20632 67,27 € 173-122/2020 19.11.2020 HOMOLA spol. s.r.o. Dlhé diely I/18, Bratislava IV 31325921 Faktúra
20633 24,00 € 20.11.2020 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 166260 Faktúra
20634 83,23 € zo dňa 02.01.2002 23.11.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20635 108,00 € 169-122/2020 23.11.2020 P.I.O. s.r.o Oravská 2, Bratislava II 43821316 Faktúra
20636 1 072,84 € SN-SSN-56100-02 23.11.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20637 44 880,96 € 14-122-001707-7/2020 23.11.2020 Geokancelária, s. r. o. Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto 36411051 Faktúra
20638 48,00 € 175-122/2020 24.11.2020 Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, Bratisalva 43955134 Faktúra
20639 107 105,99 € 44-122-170/2019 25.11.2020 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
20640 7,25 € Z696/24.5.2004 25.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20641 169 615,74 € 5-1-1778/2020 27.11.2020 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
20642 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.11.2020 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
20643 264,00 € 10-122-001746/2020 30.11.2020 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
20644 357,24 € 172-122/2020 30.11.2020 Anton Uhnák - MONEL Čajkov 360, Čajkov 35042958 Faktúra
20645 1 989,12 € 164-122/2020 01.12.2020 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 Faktúra
20646 396,00 € 22-122-003970/2020 01.12.2020 PaedDr.Stanislav Nemčík Žakarovce 132, Žakarovce 44351372 Faktúra
20647 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 02.12.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
20648 50,18 € 0705/01.06.2005 02.12.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20649 482,58 € 181-122/2020 02.12.2020 77-Reileta s. r. o. Pri starom letisku 1, Bratislava 46293281 Faktúra
20650 470,00 € 1-122-23/2019 02.12.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20651 2 400,00 € 152-122/2020 02.12.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
20652 2 520,00 € 122/2020/0006520 03.12.2020 HV Inžiniering, s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš 36833452 Faktúra
20653 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 03.12.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
20654 67,56 € 23/2000 03.12.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20655 77,04 € 130260102/30.6.2009 04.12.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20656 10 597,82 € Z201769448_Z 182-122/2020 04.12.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20657 814,38 € 621490/12.9.2008 07.12.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20658 10,79 € Z696/24.5.2004 07.12.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20659 198,90 € Z696/24.5.2004 07.12.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra