Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7117
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20150 2,23 € 26.03.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20151 67,56 € 23/2000 26.03.2020 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
20152 134,94 € 18-122-61/2017 26.03.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
20153 -2 362,51 € 621490/12.9.2008 26.03.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20154 686,40 € 056-122/2020 27.03.2020 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
20155 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.03.2020 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
20156 86,59 € 30.03.2020 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
20157 990,00 € 060-122/2020 30.03.2020 E L S T R O T E , spol. s r.o. Dolná Mariková 551, Dolná Mariková 30222915 Faktúra
20158 514,80 € 062-122/2020 31.03.2020 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, Bratislava 31596061 Faktúra
20159 50,18 € 0705/01.06.2005 31.03.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20160 1 347,00 € 6300144751/2.7.2009 01.04.2020 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
20161 20,00 € 051-122/2020 01.04.2020 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
20162 864,00 € 10-122-001746/2020 01.04.2020 Ing. Jana Klobučníková Nálepkova 309/10, Krpeľany 35071966 Faktúra
20163 470,00 € 1-122-23/2019 02.04.2020 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
20164 362,88 € 065-122/2020 02.04.2020 ROTA plus s.r.o. Ružová 1003/4 , Stupava 47198605 Faktúra
20165 7 373,25 € Z201769448_Z 064-122/2020 02.04.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20166 2 524,50 € 041-122/2020 06.04.2020 Balázs Pongrácz Kostolná Gala 167, Holice 48138011 Faktúra
20167 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.04.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
20168 2 520,00 € 122/2020/000652 02.04.2020 HV Inžiniering, s.r.o. Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš 36833452 Faktúra
20169 33,46 € 063-122/2020 03.04.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava - 00685852 Faktúra
20170 999,00 € 053-122/2020 03.04.2020 Mgr. Martin Kalivoda - freelancer Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV 51911418 Faktúra
20171 69,70 € 130260102/30.6.2009 06.04.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20172 4 285,44 € 19-122-78/2019 06.04.2020 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
20173 319,64 € 98900379/S 06.04.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
20174 189,11 € Z696/24.5.2004 06.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20175 63,04 € Z696/24.5.2004 06.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20176 9,95 € Z696/24.5.2004 06.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20177 -1 562,60 € 621490/12.9.2008 07.04.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20178 1 811,83 € 130260102/30.6.2009 07.04.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20179 91,85 € 7-122-55-001/2019 07.04.2020 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »