Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5347
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60602 1 200,00 € 205-122-499/2013 19.12.2016 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
60616 191,15 € GKU-205-122-499/2013 22.12.2016 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
60617 432,85 € GKU-205-122-499/2013 22.12.2016 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70132 1 200,00 € 205-122-499/2013 03.04.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70133 414,14 € 205-122-499/2013 03.04.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70324 1 200,00 € 205-122-499/2013 10.07.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
70477 1 200,00 € GKÚ-205-122-499/2013 10.10.2017 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80426 1 200,00 € 64-122-135/2018 16.08.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80637 1 200,00 € 64-122-135/2018 23.11.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
80695 1 200,00 € 64-122-135/2018 21.12.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90196 1 200,00 € 64-122-135/2018 10.04.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90384 1 200,00 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90385 375,60 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90723 5 964,00 € 190-122/2019 20.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90713 1 200,00 € 64-122-135/2018 17.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90715 1 200,00 € 64-122-135/2018 17.12.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20230 1 200,00 € 64-122-135/2018 22.04.2020 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20295 1 200,00 € 64-122-135/2018 27.05.2020 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
20506 1 200,00 € 64-122-135/2018 29.09.2020 Xway Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
20671 1 200,00 € 64-122-135/2018 10.12.2020 Xway Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
20683 1 344,00 € 188-122/2020 11.12.2020 Xway Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
21100 1 200,00 € 64-122-135/2018 12.03.2021 Xway Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
21368 1 859,40 € 100-122/2021 17.08.2021 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
21471 1 200,00 € 37-122-005163/2021 12.10.2021 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
80109 292,60 € 046-112/2018 08.03.2018 WAD, s.r.o. Štepná 15, Bratislava IV 36751073 Faktúra
60255 869,18 € 030-112/2016 16.06.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
70298 4 459,00 € 023-112/2017 30.06.2017 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
50013 162,89 € 971277-ZoP 21.01.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50170 186,89 € 971277-ZoP/2.1.2008 21.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »