Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50296 341,03 € PZ00024967/24.5.2004 06.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50297 12,38 € 25019/2012 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50298 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 06.07.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50300 316,78 € 92/08 z 1.7.2008 06.07.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50301 176,95 € 24976/2010 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50302 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 07.07.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
50305 67,56 € 23/2000 07.07.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50306 630,50 € 140262865/1.2.2010 07.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50313 8,92 € PZ00024967/24.5.2004 09.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50319 480,00 € 675-122-125/2014 10.07.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50320 259,20 € 28.12.2009 13.07.2015 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
50304 464,52 € 300423/4.3.2004 07.07.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50307 1 176,00 € 079-112/2015 07.07.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
50309 142,14 € 004-112/2015 08.07.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50312 405,94 € 140262865/1.2.2010 09.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50317 27,79 € 207-122-525/2013 10.07.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50318 -46,57 € 621490/12.9.2008 10.07.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50321 691,92 € 28-112-446/2015 083-112/2015 14.07.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50324 1 907,99 € 205-32-3348/2007 15.07.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50325 166,61 € H35706071/6.2.2006 15.07.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50311 150,55 € TP20401/4.5.1996 08.07.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50322 846,68 € 071-112/2015 14.07.2015 T GRAND, s.r.o. Kafendova 4, Bratislava III 36709069 Faktúra
50323 115,00 € 03/21/2006 15.07.2015 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
50326 1 017,52 € 93003422/21.6.2010 16.07.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
50327 573,00 € 084-112/2015 16.07.2015 KASYS s.r.o. Rozmarínová 37, Bratislava II 35698179 Faktúra
50328 9 000,00 € 35707003 17.07.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50329 1 194,00 € 933-122-1471/2014 20.07.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
50335 1 239,53 € 1.7.2002 27.07.2015 GB IMMO,a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
50331 298,20 € 113-200-2012 21.07.2015 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
50284 10 079,39 € 189-122-456/2013 078-112/2015 01.07.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »