Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6937
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50348 11,06 € PZ00027084/24.5.2004 05.08.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50374 801,38 € 140262865/1.2.2010 14.08.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50205 8 888,32 € 1150071443655780123 06.03.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50361 580,65 € 300423/4.3.2004 07.08.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50363 25,43 € 014-112/2015 10.08.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50364 26,19 € 207-122-525/2013 10.08.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50365 46,49 € 621490/12.9.2008 10.08.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50366 146,84 € 007-112/2014 10.08.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50377 1 017,52 € 93003422/21.6.2010 14.08.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
50358 148,25 € TP20401/4.5.1996 07.08.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50369 185,06 € H35706071/6.2.2006 11.08.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50372 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 13.08.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50375 48,38 € 02.01.2002 14.08.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50376 9 000,00 € 35707003 D.č. 1,2 14.08.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50368 1 907,99 € 35707003 D.č. 1,2 11.08.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50354 -1 239,53 € 1.7.2002 06.08.2015 GB IMMO,a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
50355 1 202,71 € 1.7.2002 06.08.2015 GB IMMO,a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
50380 48,00 € 096-112/2015 18.08.2015 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
50378 69 316,00 € 211-2-1599/2008 17.08.2015 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
50379 98,03 € 28-112-466/2015 098-112/2015 18.08.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50346 8 735,47 € 189-122-456/2013 092-112/2015 04.08.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50632 2 217,47 € 189-122-456/2013 07.08.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50360 2 399,64 € SN-SSN-56100-02 07.08.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50383 1 146,00 € 097-112/2015 25.08.2015 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
50384 990,00 € 099-112/2015 25.08.2015 Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 448/201, Tekovské Lužany 34691260 Faktúra
50386 50,18 € 0705/1.6.2005 26.08.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50385 552,60 € 069-112/2015 26.08.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50387 300,00 € 101-112/2015 28.08.2015 EKOPARK,s.r.o. Bzovícka 32, Bratislava V 35718889 Faktúra
50390 23 760,00 € Z201516845 02.09.2015 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
50391 926,40 € 076-112/2015 02.09.2015 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra