Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50456 142,14 € 004-112/2015 08.10.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50460 16 200,00 € 35707003 D.č. 1,2 09.10.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50466 26,19 € 207-122-525/2013 12.10.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50468 92,00 € 118-112/2015 12.10.2015 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
50475 453,68 € 140262865/1.2.2010 14.10.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50462 -25,14 € 621490/12.9.2008 09.10.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50458 50,00 € 103-112/2015 08.10.2015 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
50467 60,05 € 2.01.2002 12.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50472 4 425,91 € 93003422/21.6.2010 14.10.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
50473 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 14.10.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50449 117,55 € 2.01.2002 07.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50469 1 907,99 € 35707003 D.č. 1,2 13.10.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50470 117,82 € H35706071/6.2.2006 13.10.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50450 121,15 € TP20401/4.5.1996 07.10.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50478 144,00 € TP20401/4.5.1996 14.10.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50480 115,00 € 03/21/2006 D.č.3 16.10.2015 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
50483 2 052,06 € 28-112-466/2015 125-112/2015 19.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50484 21,00 € 0001672/2015 20.10.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50488 1 194,00 € 933-122-1471/2014 21.10.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
50489 298,20 € 237-112-748/2012 23.10.2015 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
50435 8 399,50 € 116-112/2015 01.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50482 597,60 € 124-112/2015 16.10.2015 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
50486 1 308,55 € 1.7.2002 22.10.2015 GB IMMO,a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
50461 2 969,81 € SN-SSN-56100-02 09.10.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50487 26,00 € 115-112/2015 22.10.2015 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
50491 1 099,02 € 106-112/2015 23.10.2015 KOMPLET s.r.o. Trebišovská 3, Bratislava - Ružinov 35724901 Faktúra
50481 268,42 € 971277-ZoP/2.1.2008 16.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50492 468,00 € 122-112/2015 26.10.2015 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
50493 972,00 € 129-112/2015 26.10.2015 Róbert Hoboth Slnečná 35, Nová Dedinka 41908007 Faktúra
50464 405,68 € 2/606/2002 09.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra