Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7129
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50471 2 338,42 € 189-122-456/2013 123-112/2015 13.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50494 287,36 € 92/08 z 1.7.2008 26.10.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50496 114,92 € 2.01.2002 26.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50499 129,60 € 120-112/2015 29.10.2015 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 Faktúra
50500 1 140,00 € 086-112/2015 30.10.2015 NOWIRE s.r.o. Mlynské nivy 71, Bratislava II 35975750 Faktúra
50502 589,78 € TP20401/4.5.1996 02.11.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50497 191,83 € 28-112-466/2015 128-112/2015 27.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50477 325,00 € 117-112/2015 14.10.2015 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
50495 124,22 € 2.01.2002 26.10.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50501 978,00 € 28-112-446/2015 130-112/2015 30.10.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50504 811,92 € 28-112/2015 132-112-466/2015 02.11.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50511 147,56 € 23/2000 121-112/2015 05.11.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50525 988,75 € 126-112/2015 10.11.2015 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, Bratislava 44396911 Faktúra
50490 2 205,15 € SN-SSN-56100-02 23.10.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50512 891,60 € 133-112/2015 06.11.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50515 2 628,36 € 47-122-699/2015 09.11.2015 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
50519 580,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 09.11.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
50524 456,00 € 675-122-125/2014 10.11.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50503 801,00 € 6300144751/2.7.2009 02.11.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50505 619,00 € 135-112/2015 03.11.2015 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
50506 24,20 € 03.11.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
50508 381,16 € 04.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50509 13,38 € 04.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50510 128,22 € zo dňa 1.3.2003 04.11.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50532 1 092,00 € 141-112/2015 12.11.2015 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
50516 530,88 € 300423/4.3.1994 09.11.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50517 26,19 € 207-122-525/2013 09.11.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50518 146,84 € 004-112/2015 09.11.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50520 11,06 € PZ00027084/24.5.2004 09.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50521 73,00 € PZ00024967/24.5.2004 09.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra