Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6763
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50178 717,39 € TP20401/4.5.1996 28.04.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50179 316,70 € 28-112-466/2015 045-112/2015 28.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50180 770,40 € 040-112/2015 29.04.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50181 1 194,00 € 041-112/2015 30.04.2015 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
50186 744,00 € 5.8.2010 06.05.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50165 1 308,24 € výmer 162512/2015 20.03.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50156 74,11 € 1602712015 10.04.2015 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
50157 112,78 € 0020632 15.04.2015 Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 315524 Faktúra
50166 79,32 € výmer 005882/2015 31.03.2015 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 Faktúra
50173 1 299,48 € SN-SSN-56100-02 22.04.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50183 67,56 € 232000 04.05.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50191 264,13 € 2.12002 06.05.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50190 15,60 € Z696/24.5.2015 06.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50189 430,20 € PZ00024967/24.5.2004 06.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50188 123,30 € rozhodnutie 262015 06.05.2015 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
50187 801,00 € 6300144751/2.7.2009 06.05.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50184 24,20 € A5077133/22.6.2010 06.05.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
50185 150,00 € 06.05.2015 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
50192 580,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 07.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
50193 1 380,00 € 030-112/2015 07.05.2015 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
50194 920,00 € 042-112/2015 07.05.2015 HAMD František Horváth Jasná 13, Senec 17579813 Faktúra
50195 121,13 € 049-112/2015 11.05.2015 B.R.M moto plus a.s. Južná trieda 78, Košice 44831889 Faktúra
50199 552,00 € 675-122-125/2014 11.05.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50197 142,14 € 007-112/2014 11.05.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50198 2 721,60 € 908-112-1088/2014 11.05.2015 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
50201 555,94 € 028-112/2015 053-112/2015 11.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50202 65,04 € 28-112/466/2015 055-112/2015 12.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50208 9 000,00 € 205-32-3348/2007 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50210 228,05 € 28-112-466/2015 056-112/2015 13.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50211 770,24 € 28-112-466/2015 054-112/2015 13.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »