Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5464
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21528 271,20 € 11-122-001763/2021 08.11.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21529 144,73 € 11-122-001763/2021 08.11.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21530 81,43 € 11-122-001763/2021 08.11.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21515 170,96 € 140262865.2 05.11.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21516 24,60 € 7-122-55-001/2019 05.11.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21517 408,23 € 7-122-55-001/2019 05.11.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21519 542,40 € 132-122/2021 05.11.2021 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
21521 4 584,00 € 27-122-005554/2020 05.11.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21520 4 659,89 € Z201769448_Z 151-122/2021 05.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21518 11 035,72 € Z20213769_Z 05.11.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21511 462,48 € 131-122/2021 04.11.2021 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
21512 67,56 € 23/2000 04.11.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
21513 417,02 € 04.11.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21509 55 853,80 € 14-122-001191-16 04.11.2021 Progres CAD Engineering, s. r. o. Masarykova 16, Prešov 31672655 Faktúra
21510 42 090,98 € 12-122-00119114 04.11.2021 HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
21514 16 800,00 € 28-122-004621/2021 04.11.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21508 470,00 € 1-122-23/2019 03.11.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21507 2 382,00 € 119-122/2021 03.11.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21499 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 02.11.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21500 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.11.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21501 38,64 € Z696/24.5.2004 02.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21502 10,79 € Z696/24.5.2004 02.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21503 69,49 € Z696/24.5.2004 02.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21504 284,89 € Z696/24.5.2004 02.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21505 210,89 € Z696/24.5.2004 02.11.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21506 7 864,80 € Z201769448_Z 149-122/2021 02.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21495 522,01 € 971277-Zop/2.1.2008 29.10.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
21493 19 140,00 € Z202118319_Z 29.10.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21494 3 535,56 € 23-122-004345/2020 29.10.2021 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
21492 246,00 € 0705/01.06.2005 27.10.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »