Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7356
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40643 432,00 € 12.01.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40644 27,79 € 12.01.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40648 146,84 € 12.01.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40633 11,06 € 05.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40634 71,88 € 05.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40646 514,29 € 12.01.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40647 259,20 € 12.01.2015 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
50006 630,50 € 12.01.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40651 1 687,07 € 14.01.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40655 1 194,00 € 19.01.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40658 48,86 € OP1310 19.01.2015 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40659 2 815,93 € 19.01.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
40630 149,04 € 07.01.2015 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
50010 115,00 € 19.01.2015 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
50011 33,52 € 011/15 20.01.2015 Jozef Bartuš -TULANA TIME Šoltésovej 1695/214, Považská Bystrica 30181526 Faktúra
40656 -225,79 € 19.01.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
40657 -0,67 € 19.01.2015 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
50023 941,50 € 007-112/2015 04.02.2015 DREVONA GROUP s. r. o. Výhonská 1, Bratislava III 45895856 Faktúra
50043 975,00 € 006-112/2015 09.02.2015 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
50030 493,00 € 005-112/2015 06.02.2015 Mračna Jaroslav Tematínska 6, Bratislava - Petržalka 17501687 Faktúra
50032 oprava mot. vozidla Fabia- BA-698ST 285,50 € 010-112/2015 09.02.2015 Autotest Prostějovská Jilemnického 4, Prešov 31730388 Faktúra
50035 146,84 € 004-112/2015 09.02.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50057 97,20 € 012-112/2015 19.02.2015 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
50056 768,50 € 011-112/2015 17.02.2015 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
50065 72,00 € 017-112/2015 26.02.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50075 116,50 € 019-112/2015 05.03.2015 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
50072 59,64 € 014-1122/2015 04.03.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50079 965,00 € 016-112/2015 09.03.2015 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
50080 815,00 € 021-112/2015 09.03.2015 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
50087 132,73 € 004-112/2015 09.03.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »