Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6965
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23152 3 154,42 € Z202215133_Z 048-122/2023 30.03.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23215 e-kupóny 611 ks. 3 664,17 € Z202215133_Z 062-122/2023 27.04.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23278 e-kupóny 522 ks. 3 130,43 € Z202215133_Z 080-122/2023 30.05.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23461 e-kupóny 468 ks. 3 274,36 € Z202215133_Z 138-122/2023 24.08.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23522 e-kupóny 472 ks. 3 302,35 € Z202215133_Z 155-122/2023 27.09.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23638 e-kupóny 475 ks. 3 323,34 € Z202215133_Z 180-122/2023 27.10.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22488 19 196,40 € Z202210016_Z 03.10.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21134 5 517,86 € Z20213769_Z 08.04.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21195 11 035,72 € Z20213769_Z 05.05.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21242 11 035,72 € Z20213769_Z 03.06.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21295 11 035,72 € Z20213769_Z 02.07.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21351 11 035,72 € Z20213769_Z 09.08.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21389 11 035,72 € Z20213769_Z 06.09.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21454 11 035,72 € Z20213769_Z 07.10.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21518 11 035,72 € Z20213769_Z 05.11.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21600 11 035,72 € Z20213769_Z 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21682 11 035,72 € Z20213769_Z 07.01.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22045 11 035,72 € Z20213769_Z 08.02.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22097 11 035,72 € Z20213769_Z 04.03.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22152 11 035,72 € Z20213769_Z 06.04.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22196 11 035,72 € Z20213769_Z 05.05.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22232 5 517,83 € Z20213769_Z 26.05.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22074 1 442,60 € Z202124507_Z 020-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22075 3 516,97 € Z202124507_Z 021-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22120 3 979,60 € Z202124507_Z 031-122/2022 24.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22126 1 293,37 € Z202124507_Z 032-122/2022 29.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22128 2 646,43 € Z202124507_Z 033-122/2022 29.03.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22167 3 482,15 € Z202124507_Z 041-122/2022 21.04.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22168 885,46 € Z202124507_Z 045-122/2022 22.04.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra