Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7406
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22727 300,70 € Z696/24.5.2004 29.12.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22730 67,10 € Z696/24.5.2004 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22731 10,79 € Z696/24.5.2004 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22732 201,30 € Z696/24.5.2004 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22759 31,78 € Z696/24.5.2004 23.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23013 225,96 € Z696/24.5.2004 26.01.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23035 209,17 € Z696/24.5.2004 01.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23036 69,23 € Z696/24.5.2004 01.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23037 11,09 € Z696/24.5.2004 01.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23086 388,25 € Z696/24.5.2004 28.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23088 10,80 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23089 67,51 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23090 206,57 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23145 337,97 € Z696/24.5.2004 28.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23159 12,16 € Z696/24.5.2004 03.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23160 228,17 € Z696/24.5.2004 03.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23161 75,61 € Z696/24.5.2004 03.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23201 vodné stočné 31,78 € Z696/24.5.2004 24.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23208 vodné stočné 388,25 € Z696/24.5.2004 25.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23222 zrážková voda 12,16 € Z696/24.5.2004 03.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23223 zrážková voda 221,42 € Z696/24.5.2004 03.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23224 zrážková voda 72,91 € Z696/24.5.2004 03.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23275 vodné stočné Chlumeckého 435,73 € Z696/24.5.2004 29.05.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23281 zrážková voda 12,16 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23282 zrážková voda 75,61 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23283 zrážková voda 228,17 € Z696/24.5.2004 01.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23331 vodné stočné Chlumeckého 279,31 € Z696/24.5.2004 26.06.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23350 zrážková voda 72,91 € Z696/24.5.2004 03.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23351 zrážková voda 221,42 € Z696/24.5.2004 03.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23352 zrážková voda 12,16 € Z696/24.5.2004 03.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »