Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7356
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40455 stravné lístky 2 553,44 € 120-112/2014 07.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40463 pohonné hmoty 2 439,78 € SN-SSN-56100-02 08.10.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40464 el a tepelná energia 129,14 € 02. 01. 2002 09.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40466 preplatok el. energie -1 610,02 € 93003422/21.6.2010 09.10.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40473 poplatok za internet 1 907,99 € 35707003 13.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40474 IP telefóny 190,07 € H35706071/6.2.2006 13.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40475 oprava autoservisného zdviháka 972,00 € 125-112/2014 14.10.2014 Imrich Barath-GBART Kollárova 1, Senec 11696648 Faktúra
40476 oprava mot. vozidla 880,00 € 124-112/2014 14.10.2014 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
40480 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 15.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40484 predplatné finančný spravodajca 2015 19,98 € 17.10.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40483 úschova odpadu za 3Q/14 51,79 € 91700121/2007 16.10.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
40486 refundácia služieb Košice 46,84 € zo dna 02.01.2002 17.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40493 oprava strešných žlabov a bočného oplechovania 975,00 € 127-112/2014 21.10.2014 Balogh Ján Janíky 65, Janíky 33468711 Faktúra
40485 poskytutnie technických, servisných kom. služieb 16 200,00 € 35707003 d.č.1,2 17.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40490 odborná prehliadka plynovej kotolne 590,40 € 109-112/2014 20.10.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
40492 odborná prehliadka plyn. zariadenia 325,00 € 123-112/2014 20.10.2014 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
40494 oprava mot. vozidla 378,20 € 126-112/2014 21.10.2014 Zoltán Karátsony Reca 450, Reca 11882531 Faktúra
40477 strážna služba v L. M. 09/14 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 15.10.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40478 refundácia nákladov prevádzka v Lučenci 182,66 € 2/606/2002 15.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40479 nájom nebytových priestorov 115,00 € 3/21/2006 d.č.3 15.10.2014 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
40482 údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR 420,00 € 97-112-206/2012 16.10.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves 32152205 Faktúra
40487 prenájom nebyt. priestorov 298,20 € 237-112-748/2012 17.10.2014 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
40488 náklady za 3Q/14 chata T.Š 1 537,01 € 1.7.2002 17.10.2014 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
40489 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 20.10.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40491 poplatok za MT a Telekom fleet 1 729,60 € T-Mobile/21.2.2012 20.10.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40498 vodné a stočné 106,31 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40499 autosúčiastky 985,00 € 131-112/2014 24.10.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40501 motorové oleje 630,00 € 129-112/2014 27.10.2014 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
40496 oprava mot. vozidla 580,00 € 132-112/2014 23.10.2014 Robert Szakál Mierová 973/31, Jelka 41866134 Faktúra
40495 pohonné hmoty 2 735,10 € SN-SSN-56100-02 23.10.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra