Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6764
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40658 48,86 € OP1310 19.01.2015 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40659 2 815,93 € 19.01.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
40630 149,04 € 07.01.2015 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
50008 1 907,99 € 35707003 14.01.2015 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
50009 11,56 € A990321724 14.01.2015 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40652 180,46 € 92/08 15.01.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40653 375,86 € 621490 15.01.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50010 115,00 € 19.01.2015 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
50011 33,52 € 011/15 20.01.2015 Jozef Bartuš -TULANA TIME Šoltésovej 1695/214, Považská Bystrica 30181526 Faktúra
40656 -225,79 € 19.01.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
40657 -0,67 € 19.01.2015 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
50017 -941,07 € 6300144751 22.01.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50004 10 079,39 € 189-122-456/2013 08.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40642 165,07 € 5611862793 09.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50007 2 660,96 € 189-122-456/2013 12.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50013 162,89 € 971277-ZoP 21.01.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50014 servis a funkčná skúška EZS Prešov 187,85 € 2003/181 22.01.2015 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
50016 801,00 € 6300144751 22.01.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50019 246,00 € 0705 27.01.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50012 271,94 € PZ00024967/24.5.2004 21.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50018 748,56 € TP20401 27.01.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50021 prevádzkové náklady Žilina (el. energie, služby vrátnice) 159,52 € 92/08 z 1.7.2008 02.02.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50023 941,50 € 007-112/2015 04.02.2015 DREVONA GROUP s. r. o. Výhonská 1, Bratislava III 45895856 Faktúra
50028 upratovacie práce CERS L.Mikuláš 744,00 € 5.8.2010 06.02.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50015 1 038,53 € SN-SSN-56100-02 22.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50020 servis výťahov za 1/2015 67,56 € 23200 02.02.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50022 prenájom nebyt. priestorov v lokalitách: SHMÚ Gánovce, Liesek, Jasl.Bohunice, Košice 298,20 € 237-112-748/2012 04.02.2015 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
50025 514,90 € Z696/24.5.2004 04.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50026 separovaný opdad 49,80 € SZ91700121/21.8.2007 05.02.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
50027 mesačný poplatok MOI mini 27.1.-26.2.2015 24,20 € A5077133/22.6.2010 06.02.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra