Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8300
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0077/24 káble 464,40 € 2024007 19.02.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0078/24 podpora za 1/2024 - sl.č.1 (13.1.-31.1.2024) 411,88 € 1-300-0102-2023 19.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0076/24 rýchlovarná kanvica 33,15 € 2024041 19.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
2024045 pečiatky a vizitky 182,21 € 16.02.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024046 110 Práce súvisiace s Upgrade sieťovej infraštruktúry - súčinnosť dodávateľa ESKN 2 514,12 € 1-500-0007-2022 16.02.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0075/24 nedoplatok za teplo za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice 61,55 € 47/2021/EO 16.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2024044 norma STN ISO 7078 31,72 € 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024042 seminár „Pracovná disciplína zamestnanca a možnosti riešenia jej porušenia“ 178,80 € 15.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024043 seminár „Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“ 270,00 € 15.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0071/24 norma STN ISO 7078:2023 31,72 € 2024044 15.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0072/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 2/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 15.02.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0073/24 el.energia za 1/2024-AB L.Mikuláš 937,19 € 122/2019/LPO 15.02.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0074/24 Konsolidácia údajov SPI - Príprava a validácia NÚM, nástrojov a procesov 1. iterácia, 2. iterácia 216 000,00 € 1-800-0009-2023 15.02.2024 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0070/24 norma STN: 33 1500:1990/Z2, 33 1610:2002/Z1, P CLC/TS 50131-7:2010, 73 0875:1991 52,26 € 2024014 14.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
2024040 myš, klávesnica, olej do skartovačky, držiak na monitor 278,06 € 14.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024041 rýchlovarná kanvica 33,15 € 14.02.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024038 seminár „Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí“ 214,80 € 14.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024039 seminár „Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe“ 288,00 € 14.02.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0068/24 seminár - Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií (Šoltysová) 214,80 € 2024020 14.02.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0069/24 Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 238 440,00 € 1-500-0107-2023 14.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra