Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0641/23 nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 6,78 € CPZAON2017/006706002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0638/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Lesná 3 500,00 € 1-800-0054-2022 2023197 23.11.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
2023304 21 portál Banky kvitancie - implementácia 4 386,12 € 1-500-0007-2022 22.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0636/23 sadzba časopisu GaKo za 11/2023 264,00 € 59/2020/OGMV 22.11.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
2023301 nastavenie a overenie meradla 219,00 € 21.11.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023302 oprava značenia a montáž cyklostojanov 518,83 € 21.11.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023303 umývací set 358,10 € 21.11.2023 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0630/23 2 ks - Server HPE Apollo 4200 gen10 + 24LFF TAA CTO System 174 000,00 € 1-500-0093-2023 21.11.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0631/23 el.energia za 10/2023-AB L.Mikuláš 434,39 € 122/2019/LPO 21.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0632/23 USB token 98,40 € 2023252 21.11.2023 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava 31365078 Faktúra
DF/0633/23 výmena pneumatík BL-563 LA 48,72 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0635/23 Dodanie a montáž posuvných dverí výrezu na strechu 684,00 € 2023272 21.11.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0639/23 režijné náklady od 1.10.-31.12.2022-AB Dolný Kubín 427,02 € 1-300-0061-2022 21.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2023293 seminár „Ochrana osobných údajov v aplikačnej praxi“ 202,80 € 20.11.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023294 28 Technologický upgrade RaUpdater - ZBGIS 5 640,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023295 26 Technologický upgrade Geocoder - ZBGIS 6 432,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023296 27 Technologický upgrade ElasticLoader - ZBGIS 7 080,00 € 1-500-2023-2022 20.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023297 ESKN – súčinnosť pri patchovaní Oracle ExaData 4 324,19 € 1-500-0007-2022 20.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023298 ESKN 31 Upgrade ArcGIS pre KKM 8 273,14 € 1-500-0007-2022 20.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka