Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6191
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22435 86,38 € 02.01.2002 09.09.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22431 110,16 € 131-122/2022 09.09.2022 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
22434 31,94 € 207-122-525/2013 09.09.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22430 268,51 € 115-122/2022 08.09.2022 Jozef Kravec - KF Radlinského 17, Spišská Nová Ves 40847951 Faktúra
22427 -82,25 € 621490/12.9.2008 08.09.2022 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
22426 3 511,20 € SN-SSN-56100-02 08.09.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22429 235,97 € 51-121-007196/2021 08.09.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22428 832,31 € 2405829837 08.09.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22423 1 060,00 € 118-122/2022 07.09.2022 Mgr. art. Rastislav Mišík Vlčkova 1022/23, Bratislava 40244865 Faktúra
22424 8 170,33 € 32-121-003966/2022 07.09.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22425 8 280,00 € 098-122/2022 07.09.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22420 14 678,48 € Z20222878_Z 06.09.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22421 101,17 € Z20222878_Z 06.09.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22419 972,10 € 129-122/2022 05.09.2022 Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 Faktúra
22415 236,00 € 126-122/2022 05.09.2022 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
22416 450,00 € 2-121-000657/2022 05.09.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22417 50,64 € 23/2000 05.09.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22418 990,24 € 124-122/2022 05.09.2022 SERVICE Harmata s.r.o. Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves 52847217 Faktúra
22422 539,99 € 05.09.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22413 10,79 € Z696/24.5.2004 02.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »