Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5796
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22040 -256,88 € 621490/12.9.2008 04.02.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22035 67,56 € 23/2000 03.02.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22036 470,00 € 1-122-23/2019 03.02.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22028 17,90 € 1588813/22.7.2010 02.02.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
22029 4 584,00 € 27-122-005554/2020 02.02.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22030 1 111,00 € 6300144751/2.7.2009 02.02.2022 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
22031 10,79 € Z696/24.5.2004 02.02.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22032 201,30 € Z696/24.5.2004 02.02.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22033 67,10 € Z696/24.5.2004 02.02.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22034 404,93 € 70-120-007448/2021 02.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22025 24,20 € A5077133/22.6.2010 31.01.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22026 0,64 € 100-122-210/2018 31.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
22027 246,00 € 0705/01.06.2005 31.01.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
22024 23,07 € 11-122-001763/2021 28.01.2022 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
22021 202,80 € Z696/24.5.2004 27.01.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22022 258,53 € 26-122-005009/2020 27.01.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22019 3 042,69 € Z201769448_Z 006-122/2021 26.01.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22020 155,21 € 003-122/2022 26.01.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
22017 600,61 € 02.01.2002 26.01.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22018 78,02 € 02.01.2002 26.01.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »