Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5796
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22158 108,72 € H35706071/6.2.2006 12.04.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22155 31,30 € 207-122-525/2013 11.04.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22154 396,00 € 122/2020/000476 11.04.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22156 267,52 € 038-122/2022 11.04.2022 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
22153 4 920,00 € 012-122/2022 11.04.2022 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
22151 3 171,11 € 08.04.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22149 181,06 € 60-121-007394/2021 07.04.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22150 9 391,04 € 60-121-007394/2021 07.04.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22145 300,00 € 45-121-006950/2021 07.04.2022 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
22146 359,31 € 7-121-001136/2022 07.04.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22147 576,00 € 6-122-000969/2020 122-122/2021 07.04.2022 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
22148 1 041,91 € 621490/12.9.2008 07.04.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22142 540,00 € 06.04.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
22144 367,43 € 26-122-005009/2020 06.04.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22152 11 035,72 € Z20213769_Z 06.04.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22143 -613,30 € 621490/12.9.2008 06.04.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22138 600,00 € 030-122/2022 05.04.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22139 67,56 € 23/2000 05.04.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22140 450,00 € 2-121-000657/2022 05.04.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22137 518,99 € 05.04.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »