Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7727
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0610/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií 853,20 € 2023188 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0611/23 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 141,78 € CPZAON2017/006706002 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0616/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie 2 000,00 € 1-800-0047-2022 2023196 08.11.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0599/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT 1 001,66 € 1-300-0033-2023 07.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0598/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH 597,11 € 1-300-0033-2023 07.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0600/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT 1 912,90 € 1-300-0033-2023 07.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0597/23 PHL za 10/2023 803,34 € 63/2020/EO 07.11.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0601/23 Technická podpora migrácie v prostredí ISID na MS SQL Server 2022 9 600,00 € 2023229 07.11.2023 ITX s.r.o. Lachova 3, Bratislava 35848961 Faktúra
DF/0603/23 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
2023283 seminár „Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ“ 270,00 € 06.11.2023 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0586/23 telekomunikačné služby - internet 10/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 06.11.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0585/23 kurz anglického jazyka za 10/2023 792,00 € 1-130-0008-2023 2023064 06.11.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0587/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0591/23 energie a služby za 11/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.11.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0592/23 SMS služby za 10/2023 306,29 € 90/2021/EO 06.11.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0593/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 1 630,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0594/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ 500,58 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0595/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0596/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0588/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Horné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 06.11.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »